Wydarzenie
Szkolenia dla obecnych klientów

Szkolenia dla obecnych klientów

Kancelaria DSK rozpoczęła szkolenia omawiające ostatnią nowelizację ustawy prawo zamówień publicznych. Obejmuje ono problematykę najistotniejszych zmian wynikających z wprowadzonych przepisów, istotnych szczególnie z punktu widzenia konkretnego klienta.

 

Dla wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego omówione zostaną przede wszystkim kwestie związane z nowymi zasadami i regułami przygotowania oferty, wskazania niebezpieczeństw ale przede wszystkim elementów, w których ustawodawca wprowadził istotne zmiany i odstępstwa od dotychczas obowiązujących procedur i wymogów.

 

Program szkolenia obejmuje również aspekty istotne dla wykonawcy zamówienia publicznego również na etapie realizacji umowy, szczególnie pod kątem zupełnie nowych zasad wprowadzania do niej zmian.

 

Wszyscy klienci uprawnieni do skorzystania z programu szkoleń zostali poinformowani indywidualnie. Zapraszamy do skorzystania z usług DSK.

 

 

Kancelaria DSK rozpoczęła szkolenia omawiające ostatnią nowelizację ustawy prawo zamówień publicznych. Obejmuje ono problematykę najistotniejszych zmian wynikających z wprowadzonych przepisów, istotnych szczególnie z punktu widzenia konkretnego klienta.

 

Dla wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego omówione zostaną przede wszystkim kwestie związane z nowymi zasadami i regułami przygotowania oferty, wskazania niebezpieczeństw ale przede wszystkim elementów, w których ustawodawca wprowadził istotne zmiany i odstępstwa od dotychczas obowiązujących procedur i wymogów.

 

Program szkolenia obejmuje również aspekty istotne dla wykonawcy zamówienia publicznego również na etapie realizacji umowy, szczególnie pod kątem zupełnie nowych zasad wprowadzania do niej zmian.

 

Wszyscy klienci uprawnieni do skorzystania z programu szkoleń zostali poinformowani indywidualnie. Zapraszamy do skorzystania z usług DSK.