Wydarzenie
REJESTR AKCJONARIUSZY – POŻEGNANIE Z PAPIEROWYMI AKCJAMI

REJESTR AKCJONARIUSZY – POŻEGNANIE Z PAPIEROWYMI AKCJAMI

12/02/2020 @ Całodniowe -

Nadchodzi rewolucja dla każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej polegającą na zastąpieniu akcji dotychczas wyemitowanych w formie dokumentu, zapisami w elektronicznej ewidencji.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wprowadza rewolucję dla każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej polegającą na zastąpieniu akcji dotychczas wyemitowanych w formie dokumentu, zapisami w elektronicznej ewidencji prowadzonej przez dom maklerski.

 

Dotychczas akcje w formie zdematerializowanej były emitowane jedynie przez spółki publiczne. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek ten będzie dotyczył każdej spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Ostatecznie zatem znikną akcje emitowane w formie papierowego dokumentu.

 

Przygotowanie procesu utworzenia rejestru akcjonariuszy wymaga po stronie spółek podjęcia wielu czynności, z których pierwsze powinny zostać już sfinalizowane do końca czerwca 2020 roku.

 

HARMONOGRAM wykonywania obowiązków związanych z utworzeniem rejestru akcjonariuszy:

 

do 30.06.2020 roku w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

/ wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy

/ zwołanie walnego zgromadzenia w celu dokonania wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

/ ostateczny termin na dokonanie przez spółkę pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

 

do 31.10.2020 roku kolejne obligatoryjne 4 wezwania do akcjonariuszy w odstępie nie dłuższym niż miesiąc, ani nie krótszym niż dwa tygodnie

 

do 31.12.2020 roku

/ złożenie dokumentów akcji wyemitowanych w formie papierowej w spółce przez akcjonariuszy

/ przekazanie przez Spółkę wymaganych danych podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy

/ rejestracja w KDPW akcji wcześniej niezarejestrowanych w przypadku spółek posiadających już część akcji zdematerializowanych (np. spółki publiczne)

 

01.01.2021 roku

/ uzyskanie mocy prawej przez wpisy w rejestrze akcjonariuszy

/ utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej

 

01.01.2026 roku

utrata mocy dowodowej w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe z dokumentu akcji niezarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy lub KDPW

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Oferujemy współpracę w zakresie przygotowania rejestru akcjonariuszy.

 

Nasza propozycja obejmuje:

/ pomoc przy wyborze odpowiedniego domu maklerskiego

/ pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz dostosowanie statutu do nowych regulacji.

 

 

Oferta DSK: kliknij tutaj.

 

 

KONTAKT:

 

prof. Michał Jackowski: m.jackowski@dsk-kancelaria.pl

12/02/2020 @ Całodniowe -

Nadchodzi rewolucja dla każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej polegającą na zastąpieniu akcji dotychczas wyemitowanych w formie dokumentu, zapisami w elektronicznej ewidencji.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wprowadza rewolucję dla każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej polegającą na zastąpieniu akcji dotychczas wyemitowanych w formie dokumentu, zapisami w elektronicznej ewidencji prowadzonej przez dom maklerski.

 

Dotychczas akcje w formie zdematerializowanej były emitowane jedynie przez spółki publiczne. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek ten będzie dotyczył każdej spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Ostatecznie zatem znikną akcje emitowane w formie papierowego dokumentu.

 

Przygotowanie procesu utworzenia rejestru akcjonariuszy wymaga po stronie spółek podjęcia wielu czynności, z których pierwsze powinny zostać już sfinalizowane do końca czerwca 2020 roku.

 

HARMONOGRAM wykonywania obowiązków związanych z utworzeniem rejestru akcjonariuszy:

 

do 30.06.2020 roku w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

/ wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy

/ zwołanie walnego zgromadzenia w celu dokonania wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

/ ostateczny termin na dokonanie przez spółkę pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

 

do 31.10.2020 roku kolejne obligatoryjne 4 wezwania do akcjonariuszy w odstępie nie dłuższym niż miesiąc, ani nie krótszym niż dwa tygodnie

 

do 31.12.2020 roku

/ złożenie dokumentów akcji wyemitowanych w formie papierowej w spółce przez akcjonariuszy

/ przekazanie przez Spółkę wymaganych danych podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy

/ rejestracja w KDPW akcji wcześniej niezarejestrowanych w przypadku spółek posiadających już część akcji zdematerializowanych (np. spółki publiczne)

 

01.01.2021 roku

/ uzyskanie mocy prawej przez wpisy w rejestrze akcjonariuszy

/ utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej

 

01.01.2026 roku

utrata mocy dowodowej w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe z dokumentu akcji niezarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy lub KDPW

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Oferujemy współpracę w zakresie przygotowania rejestru akcjonariuszy.

 

Nasza propozycja obejmuje:

/ pomoc przy wyborze odpowiedniego domu maklerskiego

/ pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz dostosowanie statutu do nowych regulacji.

 

 

Oferta DSK: kliknij tutaj.

 

 

KONTAKT:

 

prof. Michał Jackowski: m.jackowski@dsk-kancelaria.pl