Wydarzenie
„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

23/07/2018 @ Całodniowe -

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się już 3. wydanie książki „Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia” pod redakcją naukową profesora Michała Jackowskiego. 

ilustracja przedstawiająca książkę "Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia"
W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.

 

Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw człowiekaOchrona danych medycznych zgodnie z konwencją nr 108 Rady Europy i Ochrona danych medycznych według zalecanych standardów praw człowieka Łukasz Lewandowski dokładnie przedstawia prawa pacjentów w zakresie ochrony ich autonomii informacyjnej.

 

Mec. Tomasz Wojech jest współautorem rozdziału poświęconego odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych medycznych. Przygotowana przez niego Odpowiedzialność cywilnoprawna związana z naruszeniem norm nakazujących ochronę danych medycznych to analiza zasad dochodzenia naruszonych praw podmiotu danych przed sądami powszechnymi.

 

Ważną częścią publikacji stanowią obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne. W rozdziale Tajemnica zawodowa osób zatrudnionych w służbie zdrowia mec. Marta Ciesielska analizuje kwestie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, aptekarskiej, tajemnicy pielęgniarki i położnej, a także kwestie odpowiedzialności (cywilnej, karnej i zawodowej) związane z naruszeniem tej tajemnicy.

 

Książka „Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia” adresowana jest do prawników, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz do pacjentów i wszystkich osób, które mają styczność z danymi osobowymi i danymi medycznymi. Polecamy!

 

O publikacji pisaliśmy wcześniej: http://dsklegal.pl/aktualnosci/rodo-w-ochronie-zdrowia-wazna-publikacja-michala-jackowskiego 

 

O autorach pisaliśmy wcześniej: http://dsklegal.pl/aktualnosci/michal-jackowski-w-grupie-roboczej-ds-ochrony-danych-osobowych-mc/http://dsklegal.pl/aktualnosci/adwokat-marta-ciesielska-w-grupie-roboczej-ds-ochrony-danych-osobowych-mc/http://dsklegal.pl/aktualnosci/dsk-kancelaria-ktora-szkoli-sedziow/

 

 

23/07/2018 @ Całodniowe -

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się już 3. wydanie książki „Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia” pod redakcją naukową profesora Michała Jackowskiego. 

ilustracja przedstawiająca książkę "Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia"
W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.

 

Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw człowiekaOchrona danych medycznych zgodnie z konwencją nr 108 Rady Europy i Ochrona danych medycznych według zalecanych standardów praw człowieka Łukasz Lewandowski dokładnie przedstawia prawa pacjentów w zakresie ochrony ich autonomii informacyjnej.

 

Mec. Tomasz Wojech jest współautorem rozdziału poświęconego odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych medycznych. Przygotowana przez niego Odpowiedzialność cywilnoprawna związana z naruszeniem norm nakazujących ochronę danych medycznych to analiza zasad dochodzenia naruszonych praw podmiotu danych przed sądami powszechnymi.

 

Ważną częścią publikacji stanowią obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne. W rozdziale Tajemnica zawodowa osób zatrudnionych w służbie zdrowia mec. Marta Ciesielska analizuje kwestie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, aptekarskiej, tajemnicy pielęgniarki i położnej, a także kwestie odpowiedzialności (cywilnej, karnej i zawodowej) związane z naruszeniem tej tajemnicy.

 

Książka „Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia” adresowana jest do prawników, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz do pacjentów i wszystkich osób, które mają styczność z danymi osobowymi i danymi medycznymi. Polecamy!

 

O publikacji pisaliśmy wcześniej: http://dsklegal.pl/aktualnosci/rodo-w-ochronie-zdrowia-wazna-publikacja-michala-jackowskiego 

 

O autorach pisaliśmy wcześniej: http://dsklegal.pl/aktualnosci/michal-jackowski-w-grupie-roboczej-ds-ochrony-danych-osobowych-mc/http://dsklegal.pl/aktualnosci/adwokat-marta-ciesielska-w-grupie-roboczej-ds-ochrony-danych-osobowych-mc/http://dsklegal.pl/aktualnosci/dsk-kancelaria-ktora-szkoli-sedziow/