Wydarzenie
Nowy Partner w DSK

Nowy Partner w DSK

16/04/2018 @ 00:00 -

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2018 roku do grona Partnerów naszej Kancelarii dołączył Michał Jackowski.

Profesor Michał Jackowski jest adwokatem od 2007 roku. W tym samym roku uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych, a 10 lat później tytuł prof. WSB. Jest także doradcą podatkowym oraz absolwentem studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP.

 

„Jesteśmy dumni, że Michał dołączył do naszego zespołu. Jego szerokie doświadczenie naukowe i adwokackie oraz doskonałe kompetencje będą dużym wsparciem dla klientów kancelarii.” – mówi Jakub Depa.

 

Michał Jackowski pełni także funkcję arbitra sądu polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Brał udział w licznych projektach na rzecz wiodących polskich przedsiębiorstw i szeregu inwestorów zagranicznych.

 

„Wzmacnianie usług doradztwa w zakresie nowych specjalizacji jest także elementem strategii kancelarii DSK. Nasze dotychczasowe doświadczenia i wiedza połączone z silnym wsparciem Michała w zakresie obsługi klientów korporacyjnych a zwłaszcza klientów z sektora IT, umożliwiają nam świadczenie usług prawnych na coraz wyższym poziomie zarówno w kraju jak i na rynku międzynarodowym” – komentuje Łukasz Szmit.

 

Szczególnie szerokie doświadczenie zdobył jako doradca prawny w kilkudziesięciu dużych podmiotach z sektora IT, jest ekspertem w zakresie prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, e-privacy.

 

Cieszymy się, że Michał dołączył do naszej kancelarii – znamy się od lat, łączą nas wspólne projekty i lubimy z sobą pracować” – dodaje Paweł Kuźmiak.

16/04/2018 @ 00:00 -

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2018 roku do grona Partnerów naszej Kancelarii dołączył Michał Jackowski.

Profesor Michał Jackowski jest adwokatem od 2007 roku. W tym samym roku uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych, a 10 lat później tytuł prof. WSB. Jest także doradcą podatkowym oraz absolwentem studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP.

 

„Jesteśmy dumni, że Michał dołączył do naszego zespołu. Jego szerokie doświadczenie naukowe i adwokackie oraz doskonałe kompetencje będą dużym wsparciem dla klientów kancelarii.” – mówi Jakub Depa.

 

Michał Jackowski pełni także funkcję arbitra sądu polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Brał udział w licznych projektach na rzecz wiodących polskich przedsiębiorstw i szeregu inwestorów zagranicznych.

 

„Wzmacnianie usług doradztwa w zakresie nowych specjalizacji jest także elementem strategii kancelarii DSK. Nasze dotychczasowe doświadczenia i wiedza połączone z silnym wsparciem Michała w zakresie obsługi klientów korporacyjnych a zwłaszcza klientów z sektora IT, umożliwiają nam świadczenie usług prawnych na coraz wyższym poziomie zarówno w kraju jak i na rynku międzynarodowym” – komentuje Łukasz Szmit.

 

Szczególnie szerokie doświadczenie zdobył jako doradca prawny w kilkudziesięciu dużych podmiotach z sektora IT, jest ekspertem w zakresie prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, e-privacy.

 

Cieszymy się, że Michał dołączył do naszej kancelarii – znamy się od lat, łączą nas wspólne projekty i lubimy z sobą pracować” – dodaje Paweł Kuźmiak.