Wydarzenie
KORONAWIRUS SARS-COV-2 – PROCEDURA DLA ORGANIZACJI

KORONAWIRUS SARS-COV-2 – PROCEDURA DLA ORGANIZACJI

16/03/2020 @ Całodniowe -

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dodatkowo, pracodawca zobowiązany jest aktywnie przeciwdziałać występowaniu zagrożeń w miejscu pracy poprzez podejmowanie działań w celu poinformowania pracowników o zagrożeniu oraz ich ochrony, co realizuje wydając instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Kancelaria DSK przygotowała dokument – procedurę ws. zapobiegania i przeciwdziałania koronawirusowi. W naszej ocenie powinna być wprowadzona w każdej organizacji

 

Celem wdrożenia i stosowania Procedury jest ograniczenie ryzyka zarażenia kogokolwiek z pracowników / współpracowników oraz zapewnienie ciągłości działania organizacji. 

 

Zwracamy uwagę, że stan epidemiczny w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rodzi liczne obowiązki po stronie pracodawców – odpowiednie regulacje znajdują się w wielu aktach prawnych.

 

Przykładowo – dopuszczenie do pracy pracownika objętego kwarantanną może skutkować znacznymi konsekwencjami, w tym odpowiedzialnością karną. 

 

Dodatkowo, w zależności od profilu działalności wykonywanej w danym przedsiębiorstwie, wdrożenie i stosowanie procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi będzie wręcz obowiązkowe.

 

W naszej ocenie, wprowadzenie ww. Procedury stanowi ochronę dla organizacji i osób nią zarządzających przed potencjalnymi zarzutami o narażeniu pracowników na niebezpieczeństwo.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem Procedury – zapraszamy do kontaktu.

 

Odpowiemy też na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w związku z epidemią koronawirusa.

 

Informacja w formie alertu: tutaj.

 

 

KONTAKT:

 

Natalia Cieplińska: n.cieplinska@dsk-kancelaria.pl

16/03/2020 @ Całodniowe -

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dodatkowo, pracodawca zobowiązany jest aktywnie przeciwdziałać występowaniu zagrożeń w miejscu pracy poprzez podejmowanie działań w celu poinformowania pracowników o zagrożeniu oraz ich ochrony, co realizuje wydając instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Kancelaria DSK przygotowała dokument – procedurę ws. zapobiegania i przeciwdziałania koronawirusowi. W naszej ocenie powinna być wprowadzona w każdej organizacji

 

Celem wdrożenia i stosowania Procedury jest ograniczenie ryzyka zarażenia kogokolwiek z pracowników / współpracowników oraz zapewnienie ciągłości działania organizacji. 

 

Zwracamy uwagę, że stan epidemiczny w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rodzi liczne obowiązki po stronie pracodawców – odpowiednie regulacje znajdują się w wielu aktach prawnych.

 

Przykładowo – dopuszczenie do pracy pracownika objętego kwarantanną może skutkować znacznymi konsekwencjami, w tym odpowiedzialnością karną. 

 

Dodatkowo, w zależności od profilu działalności wykonywanej w danym przedsiębiorstwie, wdrożenie i stosowanie procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi będzie wręcz obowiązkowe.

 

W naszej ocenie, wprowadzenie ww. Procedury stanowi ochronę dla organizacji i osób nią zarządzających przed potencjalnymi zarzutami o narażeniu pracowników na niebezpieczeństwo.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem Procedury – zapraszamy do kontaktu.

 

Odpowiemy też na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w związku z epidemią koronawirusa.

 

Informacja w formie alertu: tutaj.

 

 

KONTAKT:

 

Natalia Cieplińska: n.cieplinska@dsk-kancelaria.pl