Wydarzenie
Szkolenie on-line | Nowa ustawa prawo zamówień publicznych

Szkolenie on-line | Nowa ustawa prawo zamówień publicznych

12/01/2021 @ 09:00 - 14:00 -

Rok 2021 w Dziale Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK rozpoczął się pod znakiem PZP. 

 

Kinga Kozłowska-Witek i Anna Loch przeprowadziły szkolenia z nowej ustawy prawo zamówień publicznych na zlecenie firmy będącej liderem rynku AV w Polsce – wieloletniego i doświadczonego uczestnika postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 
Szkolenie on-line podzielone na 2 bloki / 3 dni objęło swoim zakresem całość procesu:
– przystąpienie do zamówienia
– etap przetargowy
– realizację zamówienia.
 
To, co szczególnie cenimy sobie w prowadzonych szkoleniach i webinariach, to wspólne podsumowania, wnioski i pytania. Pozwalają nam one często poznać ciekawe case’y oraz zapoznać się z wątpliwościami i trudnościami, z którymi nasi klienci mierzą się w praktyce.

 

 

12/01/2021 @ 09:00 - 14:00 -

Rok 2021 w Dziale Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK rozpoczął się pod znakiem PZP. 

 

Kinga Kozłowska-Witek i Anna Loch przeprowadziły szkolenia z nowej ustawy prawo zamówień publicznych na zlecenie firmy będącej liderem rynku AV w Polsce – wieloletniego i doświadczonego uczestnika postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 
Szkolenie on-line podzielone na 2 bloki / 3 dni objęło swoim zakresem całość procesu:
– przystąpienie do zamówienia
– etap przetargowy
– realizację zamówienia.
 
To, co szczególnie cenimy sobie w prowadzonych szkoleniach i webinariach, to wspólne podsumowania, wnioski i pytania. Pozwalają nam one często poznać ciekawe case’y oraz zapoznać się z wątpliwościami i trudnościami, z którymi nasi klienci mierzą się w praktyce.