Wydarzenie
Ustawa ograniczająca zatory płatnicze – audyt

Ustawa ograniczająca zatory płatnicze – audyt

17/12/2019 @ Całodniowe -

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wprowadza szereg zmian mających na celu poprawę otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych.

Wchodząca z początkiem nowego roku ustawa, przewiduje w szczególności:

 

wprowadzenie ulgi za złe długi w podatkach dochodowych CIT i PIT

 

wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

 

nowe obowiązki dla podmiotów o statusie dużego przedsiębiorcy

 

skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych do 60 dni

 

uprawnienia wierzyciela do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w przypadku przekroczenia o 120 dni terminu zapłaty

 

zwiększenia wartości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – wysokość zależna od wysokości wierzytelności 

 

nieważność postanowień umownych niezgodnych z ustawą lub takich, których celem jest obejście ustawy

 

nowe obowiązki sprawozdawcze m.in. wobec podatkowych grup kapitałowych

 

nowe uprawnienia Prezesa UOKiK oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY

 

Przygotowanie się przez przedsiębiorców do nowych obowiązków – przede wszystkim w celu uniknięcia wysokich kar finansowych – wymaga przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie dotychczasowych praktyk handlowych oraz dotychczas zawartych umów.

 

Kancelaria DSK proponuje audyt przedsiębiorstwa, który pozwoli rozpoznać główne szanse i ryzyka w obszarze działalności Państwa przedsiębiorstwa.

 

 

OFERUJEMY

 

/ przeprowadzenie przeglądu wzorcowych umów z kontrahentami w zakresie terminów płatności

 

/ dokonanie oceny statusu Państwa przedsiębiorstwa, w celu zweryfikowania czy posiadacie Państwo status dużego przedsiębiorcy

 

/ przegląd i ocenę stosowanych przez Państwa dokumentów w transakcjach handlowych (regulaminy, ogólne warunki umów itp.)

 

a także 

 

/ szkolenia dotyczące nowych regulacji prawnych mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych.

 

Nasza oferta na audytszkolenia.

 

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

Marta Lasota m.lasota@dsk-kancelaria.pl

17/12/2019 @ Całodniowe -

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wprowadza szereg zmian mających na celu poprawę otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych.

Wchodząca z początkiem nowego roku ustawa, przewiduje w szczególności:

 

wprowadzenie ulgi za złe długi w podatkach dochodowych CIT i PIT

 

wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

 

nowe obowiązki dla podmiotów o statusie dużego przedsiębiorcy

 

skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych do 60 dni

 

uprawnienia wierzyciela do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w przypadku przekroczenia o 120 dni terminu zapłaty

 

zwiększenia wartości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – wysokość zależna od wysokości wierzytelności 

 

nieważność postanowień umownych niezgodnych z ustawą lub takich, których celem jest obejście ustawy

 

nowe obowiązki sprawozdawcze m.in. wobec podatkowych grup kapitałowych

 

nowe uprawnienia Prezesa UOKiK oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY

 

Przygotowanie się przez przedsiębiorców do nowych obowiązków – przede wszystkim w celu uniknięcia wysokich kar finansowych – wymaga przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie dotychczasowych praktyk handlowych oraz dotychczas zawartych umów.

 

Kancelaria DSK proponuje audyt przedsiębiorstwa, który pozwoli rozpoznać główne szanse i ryzyka w obszarze działalności Państwa przedsiębiorstwa.

 

 

OFERUJEMY

 

/ przeprowadzenie przeglądu wzorcowych umów z kontrahentami w zakresie terminów płatności

 

/ dokonanie oceny statusu Państwa przedsiębiorstwa, w celu zweryfikowania czy posiadacie Państwo status dużego przedsiębiorcy

 

/ przegląd i ocenę stosowanych przez Państwa dokumentów w transakcjach handlowych (regulaminy, ogólne warunki umów itp.)

 

a także 

 

/ szkolenia dotyczące nowych regulacji prawnych mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych.

 

Nasza oferta na audytszkolenia.

 

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

Marta Lasota m.lasota@dsk-kancelaria.pl