Success stories
Windykacja

Windykacja

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi w odzyskaniu należności z tytułu umowy – zlecenia.

Zespół muzyczny podpisał umowę – zlecenie na obsługę wokalno – muzyczną przyjęcia weselnego. Organizator tego wydarzenia zobowiązał się do zapłaty ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Na mocy umowy strony uzgodniły, że w razie niedotrzymania ustaleń, strona zrywająca umowę będzie zobowiązana do zapłaty ustalonej części kwoty stronie przeciwnej.

 

Kilka dni przed planowanym przyjęciem organizator zerwał umowę i zaczął grać na zwłokę w kwestii spełnienia swojego zobowiązania. Z uwagi na brak rekompensaty wynikającej z faktu zerwania umowy oraz unikanie kontaktu z Klientem, zespół muzyczny postanowił skorzystać z usług kancelarii prawnej.

 

Kancelaria zaproponowała Klientowi 3-etapowy proces dochodzenia należności. Klient DSK po otrzymaniu wstępnego kosztorysu miał także możliwość wyboru pomiędzy elektronicznym postępowaniem upominawczym, a innymi trybami postępowania.

 

W pierwszej kolejności DSK podjęła czynności indywidualnie dostosowane do potrzeb i specyfiki sprawy. Pracownicy Kancelarii DSK skorzystali ze wszystkich możliwych form kontaktu z dłużnikiem. Pomimo wezwania do zapłaty oraz wielokrotnego kontaktu z dłużnikiem, nie udało się rozwiązać sprawy polubownie. Organizator wbrew swoim zapewnieniom co do spłaty należności, nie uiścił wymaganej należności w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym kancelaria przeszła do drugiego etapu, który obejmował wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnieniem reprezentacji procesowej Klientowi.

 

Dochodzona na drodze postępowania sądowego należność okazała się bezsporna. Powództwo okazało się zasadne i zostało uwzględnione przez Sąd. Zbędny natomiast okazał się trzeci etap windykacji gdyż dłużnik uregulował należność w całości wraz z kosztami procesu oraz odsetkami po wydaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Kancelaria DSK z sukcesem nie tylko odzyskała należność Klienta od nierzetelnego kontrahenta, ale także poprzez włączenie w zakres swoich usług działania za pośrednictwem e-Sądu znacząco przyczyniła się do minimalizacji kosztów postępowania oraz oszczędności czasu w ramach zlecenia.

 

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi w odzyskaniu należności z tytułu umowy – zlecenia.

Zespół muzyczny podpisał umowę – zlecenie na obsługę wokalno – muzyczną przyjęcia weselnego. Organizator tego wydarzenia zobowiązał się do zapłaty ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Na mocy umowy strony uzgodniły, że w razie niedotrzymania ustaleń, strona zrywająca umowę będzie zobowiązana do zapłaty ustalonej części kwoty stronie przeciwnej.

 

Kilka dni przed planowanym przyjęciem organizator zerwał umowę i zaczął grać na zwłokę w kwestii spełnienia swojego zobowiązania. Z uwagi na brak rekompensaty wynikającej z faktu zerwania umowy oraz unikanie kontaktu z Klientem, zespół muzyczny postanowił skorzystać z usług kancelarii prawnej.

 

Kancelaria zaproponowała Klientowi 3-etapowy proces dochodzenia należności. Klient DSK po otrzymaniu wstępnego kosztorysu miał także możliwość wyboru pomiędzy elektronicznym postępowaniem upominawczym, a innymi trybami postępowania.

 

W pierwszej kolejności DSK podjęła czynności indywidualnie dostosowane do potrzeb i specyfiki sprawy. Pracownicy Kancelarii DSK skorzystali ze wszystkich możliwych form kontaktu z dłużnikiem. Pomimo wezwania do zapłaty oraz wielokrotnego kontaktu z dłużnikiem, nie udało się rozwiązać sprawy polubownie. Organizator wbrew swoim zapewnieniom co do spłaty należności, nie uiścił wymaganej należności w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym kancelaria przeszła do drugiego etapu, który obejmował wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnieniem reprezentacji procesowej Klientowi.

 

Dochodzona na drodze postępowania sądowego należność okazała się bezsporna. Powództwo okazało się zasadne i zostało uwzględnione przez Sąd. Zbędny natomiast okazał się trzeci etap windykacji gdyż dłużnik uregulował należność w całości wraz z kosztami procesu oraz odsetkami po wydaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Kancelaria DSK z sukcesem nie tylko odzyskała należność Klienta od nierzetelnego kontrahenta, ale także poprzez włączenie w zakres swoich usług działania za pośrednictwem e-Sądu znacząco przyczyniła się do minimalizacji kosztów postępowania oraz oszczędności czasu w ramach zlecenia.