Success stories
Masowa Windykacja Należności

Masowa Windykacja Należności

Jednostka budżetowa działająca w sektorze zarządzania jakością publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego postanowiła dochodzić swoich należności z tytułu umowy przewozu. W związku z powyższym Klient zamówił usługę windykacji masowej na zlecenie.

W celu realizacji zlecenia Kancelaria DSK podjęła działania dopasowane zarówno do potrzeb Klienta jak i do charakteru wierzytelności będącej przedmiotem windykacji, np. w sprawach nie budzących wątpliwości wytaczane było powództwo za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania kancelaria zminimalizowała opóźnienia, a co za tym idzie sprawnie i szybko wymieniała dane z e-Sądem, nie łamiąc przy tym zasad bezpieczeństwa.

 

Ponadto zaoferowaliśmy Klientowi windykację polubowną wobec dłużników, która trwała przez cały okres obsługi zlecenia. Podpisywane ugody w istotny sposób wpłynęły na skuteczność oraz szybkość odzyskania należności. Kolejnym zaproponowanym przez kancelarię rozwiązaniem było skorzystanie z możliwości wyboru organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie i kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji do komorników sądowych o wysokim poziomie skuteczności. Dzięki zastosowaniu kryterium skuteczności znacząco zwiększono wpływy do budżetu Klienta.

 

Dochodzenie należności było możliwe dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu oraz wiedzy w zakresie dokonywania wyceny należności. Natomiast zgromadzenie obszernej bazy danych, zawierającej dane statystyczne o obsługiwanych wierzytelnościach pozwoliło na prognozowanie przypływów pieniężnych w zakresie obsługi wierzytelności. Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami Klienta, w następstwie którego podjęto stałą współpracę w zakresie windykacji masowej.

 

Na bazie powyższych doświadczeń DSK wdraża kolejny etap rozwoju, który jest oparty na strategii kompleksowej obsługi wierzycieli i dłużników. Świadczenie usług obu stronom postępowania windykacyjnego zapewnia bowiem dynamiczny wzrost obrotów i podnosi skuteczność prowadzonych działań.

Jednostka budżetowa działająca w sektorze zarządzania jakością publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego postanowiła dochodzić swoich należności z tytułu umowy przewozu. W związku z powyższym Klient zamówił usługę windykacji masowej na zlecenie.

W celu realizacji zlecenia Kancelaria DSK podjęła działania dopasowane zarówno do potrzeb Klienta jak i do charakteru wierzytelności będącej przedmiotem windykacji, np. w sprawach nie budzących wątpliwości wytaczane było powództwo za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania kancelaria zminimalizowała opóźnienia, a co za tym idzie sprawnie i szybko wymieniała dane z e-Sądem, nie łamiąc przy tym zasad bezpieczeństwa.

 

Ponadto zaoferowaliśmy Klientowi windykację polubowną wobec dłużników, która trwała przez cały okres obsługi zlecenia. Podpisywane ugody w istotny sposób wpłynęły na skuteczność oraz szybkość odzyskania należności. Kolejnym zaproponowanym przez kancelarię rozwiązaniem było skorzystanie z możliwości wyboru organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie i kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji do komorników sądowych o wysokim poziomie skuteczności. Dzięki zastosowaniu kryterium skuteczności znacząco zwiększono wpływy do budżetu Klienta.

 

Dochodzenie należności było możliwe dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu oraz wiedzy w zakresie dokonywania wyceny należności. Natomiast zgromadzenie obszernej bazy danych, zawierającej dane statystyczne o obsługiwanych wierzytelnościach pozwoliło na prognozowanie przypływów pieniężnych w zakresie obsługi wierzytelności. Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami Klienta, w następstwie którego podjęto stałą współpracę w zakresie windykacji masowej.

 

Na bazie powyższych doświadczeń DSK wdraża kolejny etap rozwoju, który jest oparty na strategii kompleksowej obsługi wierzycieli i dłużników. Świadczenie usług obu stronom postępowania windykacyjnego zapewnia bowiem dynamiczny wzrost obrotów i podnosi skuteczność prowadzonych działań.