Success stories
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Do prawników kancelarii zwrócono się z delikatną sprawa rodzino – spadkową. Klientowi zmarła matka. Ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Siostra klienta złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej na podstawie testamentu notarialnego, w którym powoływano ją do spadku jako jedynego spadkobiercę.

W skład spadku wchodziła miedzy innymi sporej wartości zabudowana nieruchomość położona w dużym mieście. Klient ze zdumieniem zapoznał się z treścią wniosku oraz treścią testamentu. Sprawy rodzinno – majątkowe zostały bowiem uzgodnione w rodzinie jeszcze za życia jego ojca i to w odmienny sposób aniżeli wskazano to w testamencie. Dodatkowo matka klienta od dłuższego czasu chorowała na chorobę Alzhaimera i w powszechnej ocenie, w ciągu kilku lat przed śmiercią straciła kontakt z rzeczywistością. Nie wspominała nigdy o sporządzeniu testamentu, choć po rozmowie z pozostała dwójką rodzeństwa okazało się, że wzmiankowała kilkukrotnie o tym, że córka gdzieś ją zabrała i podpisywała jakiś dokument.

 

Ze względu na stan chorej matki nikt nie brał jednak jej słów poważnie. Sprawa spadkowa okazała się trudna i wymagała wiele pracy. Z góry było wiadomo, że notariusz, którego obowiązkiem jest zbadanie stanu testatora będzie twierdził, że pozostawał on w pełni świadomy tego co robi. Kancelaria DSK wykonała ogromną pracę gromadząc dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia matki Klienta z wielu szpitali i instytucji oraz docierając do świadków: lekarzy opiekunów rodziny itd.

 

Sprawa oparła się o opinię biegłych, którzy na podstawie bogatego materiału dowodowego stwierdzili, iż zmarła w chwili sporządzania testamentu była w stanie wyłączającym jej poczytalność. W konsekwencji sąd przekonany licznymi dowodami orzekł o nieważności testamentu notarialnego i dziedziczeniu po zmarłych rodzicach na podstawie ustawy.

Do prawników kancelarii zwrócono się z delikatną sprawa rodzino – spadkową. Klientowi zmarła matka. Ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Siostra klienta złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej na podstawie testamentu notarialnego, w którym powoływano ją do spadku jako jedynego spadkobiercę.

W skład spadku wchodziła miedzy innymi sporej wartości zabudowana nieruchomość położona w dużym mieście. Klient ze zdumieniem zapoznał się z treścią wniosku oraz treścią testamentu. Sprawy rodzinno – majątkowe zostały bowiem uzgodnione w rodzinie jeszcze za życia jego ojca i to w odmienny sposób aniżeli wskazano to w testamencie. Dodatkowo matka klienta od dłuższego czasu chorowała na chorobę Alzhaimera i w powszechnej ocenie, w ciągu kilku lat przed śmiercią straciła kontakt z rzeczywistością. Nie wspominała nigdy o sporządzeniu testamentu, choć po rozmowie z pozostała dwójką rodzeństwa okazało się, że wzmiankowała kilkukrotnie o tym, że córka gdzieś ją zabrała i podpisywała jakiś dokument.

 

Ze względu na stan chorej matki nikt nie brał jednak jej słów poważnie. Sprawa spadkowa okazała się trudna i wymagała wiele pracy. Z góry było wiadomo, że notariusz, którego obowiązkiem jest zbadanie stanu testatora będzie twierdził, że pozostawał on w pełni świadomy tego co robi. Kancelaria DSK wykonała ogromną pracę gromadząc dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia matki Klienta z wielu szpitali i instytucji oraz docierając do świadków: lekarzy opiekunów rodziny itd.

 

Sprawa oparła się o opinię biegłych, którzy na podstawie bogatego materiału dowodowego stwierdzili, iż zmarła w chwili sporządzania testamentu była w stanie wyłączającym jej poczytalność. W konsekwencji sąd przekonany licznymi dowodami orzekł o nieważności testamentu notarialnego i dziedziczeniu po zmarłych rodzicach na podstawie ustawy.