Success stories
Branża Kreatywna

Branża Kreatywna

Prawnicy naszej kancelarii skutecznie pomogli agencji marketingowej, której pomysł został wykorzystany przez nieuczciwego kontrahenta. Oto jej historia.

Agencja brała udział w konkursie na koncepcję opakowania produktu spożywczego. Jego organizator zadeklarował nagrodę, którą miało być zlecenie dla najlepszej firmy. Agencja naszego Klienta okazała się zwycięzcą konkursu. Bez uzgodnienia formalności została ona poproszona o nieznaczne dopracowanie pomysłu.

 

Firmę zapewniono, że po akceptacji poprawek, zostanie sporządzone zlecenie, a kontrahenci uzgodnią ostateczne warunki wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich. Jednak ze względu na pośpiech zleceniodawcy związany z wprowadzaniem produktu na rynek, odłożono formalności. Nasz Klient zgodził się na to, przekonany, że jego koncepcja chroniona jest prawami autorskimi, więc nie zostanie wykorzystana bez jego zgody. Jednak po otrzymaniu próbnych wydruków, zleceniodawca zerwał kontakt.

 

Po pewnym czasie szef agencji przypadkowo zobaczył na półkach sklepowych produkty w opakowaniach przygotowanych przez jego firmę. Natychmiast zwrócił się do producenta z żądaniem wyjaśnień. Ten zapewniał, wskazując na drobne różnice, że nie wykorzystał pomysłu naszego Klienta. Agencja zwróciła się o pomoc do Kancelarii DSK. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sprawy nasi prawnicy złożyli pozew przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi. W pozwie zażądano trzykrotności wynagrodzenia prawno-autorskiego, złożenie stosownego oświadczenia w prasie, nakazanie pozwanemu zniszczenia wszelkich gotowych projektów opakowań oraz zakazu ich wykorzystywania.

  

Proces był trudny. Spierano się m.in. o istotność drobnych zmian wprowadzonych do projektów przez zleceniodawcę. Jednocześnie ze sporem toczyły się rozmowy ugodowe. Ostatecznie nie doszło do ugody, jednak proces zakończył się sukcesem.

Ponad 90 procent żądań pozwu zostało prawomocnie uwzględnionych.

Prawnicy naszej kancelarii skutecznie pomogli agencji marketingowej, której pomysł został wykorzystany przez nieuczciwego kontrahenta. Oto jej historia.

Agencja brała udział w konkursie na koncepcję opakowania produktu spożywczego. Jego organizator zadeklarował nagrodę, którą miało być zlecenie dla najlepszej firmy. Agencja naszego Klienta okazała się zwycięzcą konkursu. Bez uzgodnienia formalności została ona poproszona o nieznaczne dopracowanie pomysłu.

 

Firmę zapewniono, że po akceptacji poprawek, zostanie sporządzone zlecenie, a kontrahenci uzgodnią ostateczne warunki wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich. Jednak ze względu na pośpiech zleceniodawcy związany z wprowadzaniem produktu na rynek, odłożono formalności. Nasz Klient zgodził się na to, przekonany, że jego koncepcja chroniona jest prawami autorskimi, więc nie zostanie wykorzystana bez jego zgody. Jednak po otrzymaniu próbnych wydruków, zleceniodawca zerwał kontakt.

 

Po pewnym czasie szef agencji przypadkowo zobaczył na półkach sklepowych produkty w opakowaniach przygotowanych przez jego firmę. Natychmiast zwrócił się do producenta z żądaniem wyjaśnień. Ten zapewniał, wskazując na drobne różnice, że nie wykorzystał pomysłu naszego Klienta. Agencja zwróciła się o pomoc do Kancelarii DSK. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sprawy nasi prawnicy złożyli pozew przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi. W pozwie zażądano trzykrotności wynagrodzenia prawno-autorskiego, złożenie stosownego oświadczenia w prasie, nakazanie pozwanemu zniszczenia wszelkich gotowych projektów opakowań oraz zakazu ich wykorzystywania.

  

Proces był trudny. Spierano się m.in. o istotność drobnych zmian wprowadzonych do projektów przez zleceniodawcę. Jednocześnie ze sporem toczyły się rozmowy ugodowe. Ostatecznie nie doszło do ugody, jednak proces zakończył się sukcesem.

Ponad 90 procent żądań pozwu zostało prawomocnie uwzględnionych.