Success stories
Branża IT

Branża IT

Jeden z głównych Klientów Kancelarii – jednostka sektora finansów publicznych, której naczelnym zadaniem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji, stanęła przed wyzwaniem wprowadzenia wielofunkcyjnej karty aglomeracyjnej oraz zintegrowanego z nią elektronicznego systemu obsługi pasażerów. Specjaliści DSK przez cały czas wspierali Klienta przy realizacja powyższego przedsięwzięcia, które okazało się nielada wyzwaniem dla obu stron. 

Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin.

Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.

 

Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy na obsługę serwisową czy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Kolejny krok obejmował przygotowanie regulaminu korzystania z karty miejskiej oraz regulaminu elektronicznej sprzedaży biletów, a także dostosowanie obowiązujących u Klienta regulacji do wdrażanych innowacji.

 

Kompleksowe ujęcie sprawy oraz wsparcie Klienta na każdym etapie projektu skutkowało sprawną realizacją wszystkich założeń przedsięwzięcia, a także umożliwiło natychmiastową reakcję na jakiekolwiek wątpliwości powstałe w toku  wdrażania nowych technologii.

 

W konsekwencji jedna z największych aglomeracji w Polsce może cieszyć się sprawnym, nowoczesnym, zintegrowanym i wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom podróżnych system elektronicznej obsługi pasażerów.

Jeden z głównych Klientów Kancelarii – jednostka sektora finansów publicznych, której naczelnym zadaniem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji, stanęła przed wyzwaniem wprowadzenia wielofunkcyjnej karty aglomeracyjnej oraz zintegrowanego z nią elektronicznego systemu obsługi pasażerów. Specjaliści DSK przez cały czas wspierali Klienta przy realizacja powyższego przedsięwzięcia, które okazało się nielada wyzwaniem dla obu stron. 

Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin.

Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.

 

Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy na obsługę serwisową czy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Kolejny krok obejmował przygotowanie regulaminu korzystania z karty miejskiej oraz regulaminu elektronicznej sprzedaży biletów, a także dostosowanie obowiązujących u Klienta regulacji do wdrażanych innowacji.

 

Kompleksowe ujęcie sprawy oraz wsparcie Klienta na każdym etapie projektu skutkowało sprawną realizacją wszystkich założeń przedsięwzięcia, a także umożliwiło natychmiastową reakcję na jakiekolwiek wątpliwości powstałe w toku  wdrażania nowych technologii.

 

W konsekwencji jedna z największych aglomeracji w Polsce może cieszyć się sprawnym, nowoczesnym, zintegrowanym i wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom podróżnych system elektronicznej obsługi pasażerów.