Success stories
Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy

Do Kancelarii DSK zgłosił się pracownik, któremu po 8 latach zasłużonej pracy wręczono oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia podając za przyczynę ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W imieniu Klienta Kancelaria złożyła odwołanie do Sądu Pracy, który uznał rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia za niezgodne z prawem i przyznał Klientowi wysokie odszkodowanie z tego tytułu.

Klient Kancelarii piastował jedno z ważniejszych stanowisk u swojego Pracodawcy. Jako miejscowy dyrektor sprzedaży osiągał wysokie wyniki, będąc jednym z najlepszych pracowników w tym zakresie. Ponadto  nasz Klient wielokrotnie był nagradzany przez Pracodawcę (otrzymując nagrody finansowe) oraz doceniany przez jego kontrahentów.

 

Pod pozorem rzekomych działań Pracownika na szkodę Pracodawcy, zdecydował się on złożyć naszemu Klientowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Działanie Pracodawcy było dla naszego Klienta ogromnym zaskoczeniem, w szczególności w zakresie podanych przyczyn które miały uzasadnić  rzekome ciężki naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Po spotkaniu z Klientem i przedstawieniu sprawy, Kancelaria DSK podjęła się jej prowadzenia i złożyła w imieniu Pracownika odwołanie do Sądu Pracy od oświadczenia Pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, które bez cienia wątpliwości naruszało przepisy prawa.

 

W pierwszej kolejności Kancelaria podjęła się analizy przedstawionych w rozwiązaniu Umowy o pracę przyczyny wypowiedzenia oraz przyjrzała się bliżej sytuacji finansowej Pracodawcy, która przecież immanentnie wpływa na strukturę zatrudnienia. I tak po nitce do kłębka Prawnicy z Kancelarii DSK odkryli prawdziwy powód rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, którym była zła sytuacja na rynku sprzedaży produktów oferowanych przez Pracodawcę oraz plany Pracodawcy co do reorganizacji wewnętrznej struktury, a co za tym idzie likwidację stanowiska piastowanego przez Klienta Kancelarii.

 

Podczas prowadzonego postępowania dowodowego zarzuty Pracodawcy, iż Klient Kancelarii działał na jego szkodę  okazały się nieprawdziwe. Pozwany Pracodawca nie udowodnił, iż przyczyny wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy o pracę są rzeczywiste i że zasadnym było rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Z kolei Prawnikom z DSK udało się uzyskać korzystne dla Pracownika zeznania wielu świadków (w tym również obecnych pracowników Pozwanej i jej kontrahentów) o jego zaangażowaniu w wykonywaną pracę, o osiąganiu najlepszych wyników oraz 
o podejmowanych działaniach korzystnych i rentownych dla Pracodawcy.  

 

W konsekwencji działań Prawników Kancelarii DSK Sąd Pracy uznał, iż rozwiązanie z Pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenie nie było zasadne i naruszało przepisy prawa. Co więcej, z powyższego tytułu Sąd przyznał pracownikowi odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia (wynagrodzenie za okres wypowiedzenia).

Do Kancelarii DSK zgłosił się pracownik, któremu po 8 latach zasłużonej pracy wręczono oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia podając za przyczynę ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W imieniu Klienta Kancelaria złożyła odwołanie do Sądu Pracy, który uznał rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia za niezgodne z prawem i przyznał Klientowi wysokie odszkodowanie z tego tytułu.

Klient Kancelarii piastował jedno z ważniejszych stanowisk u swojego Pracodawcy. Jako miejscowy dyrektor sprzedaży osiągał wysokie wyniki, będąc jednym z najlepszych pracowników w tym zakresie. Ponadto  nasz Klient wielokrotnie był nagradzany przez Pracodawcę (otrzymując nagrody finansowe) oraz doceniany przez jego kontrahentów.

 

Pod pozorem rzekomych działań Pracownika na szkodę Pracodawcy, zdecydował się on złożyć naszemu Klientowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Działanie Pracodawcy było dla naszego Klienta ogromnym zaskoczeniem, w szczególności w zakresie podanych przyczyn które miały uzasadnić  rzekome ciężki naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Po spotkaniu z Klientem i przedstawieniu sprawy, Kancelaria DSK podjęła się jej prowadzenia i złożyła w imieniu Pracownika odwołanie do Sądu Pracy od oświadczenia Pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, które bez cienia wątpliwości naruszało przepisy prawa.

 

W pierwszej kolejności Kancelaria podjęła się analizy przedstawionych w rozwiązaniu Umowy o pracę przyczyny wypowiedzenia oraz przyjrzała się bliżej sytuacji finansowej Pracodawcy, która przecież immanentnie wpływa na strukturę zatrudnienia. I tak po nitce do kłębka Prawnicy z Kancelarii DSK odkryli prawdziwy powód rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, którym była zła sytuacja na rynku sprzedaży produktów oferowanych przez Pracodawcę oraz plany Pracodawcy co do reorganizacji wewnętrznej struktury, a co za tym idzie likwidację stanowiska piastowanego przez Klienta Kancelarii.

 

Podczas prowadzonego postępowania dowodowego zarzuty Pracodawcy, iż Klient Kancelarii działał na jego szkodę  okazały się nieprawdziwe. Pozwany Pracodawca nie udowodnił, iż przyczyny wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy o pracę są rzeczywiste i że zasadnym było rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Z kolei Prawnikom z DSK udało się uzyskać korzystne dla Pracownika zeznania wielu świadków (w tym również obecnych pracowników Pozwanej i jej kontrahentów) o jego zaangażowaniu w wykonywaną pracę, o osiąganiu najlepszych wyników oraz 
o podejmowanych działaniach korzystnych i rentownych dla Pracodawcy.  

 

W konsekwencji działań Prawników Kancelarii DSK Sąd Pracy uznał, iż rozwiązanie z Pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenie nie było zasadne i naruszało przepisy prawa. Co więcej, z powyższego tytułu Sąd przyznał pracownikowi odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia (wynagrodzenie za okres wypowiedzenia).