Success stories
Optymalizacja celna

Optymalizacja celna

Nasz Klient corocznie importował towary pochodzące z kraju spoza UE o wielomilionowej wartości. Jako importer napotykał szereg barier i przeszkód natury administracyjnej i prawnej, które utrudniały mu sprawne prowadzenie swojej działalności.

Nasz Klient corocznie ponosił duże koszty (rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych) związane ze stosowaniem standardowych rozwiązań wynikających z prawa celnego. Niekiedy był zmuszony także pokrywać opłaty związane z przestojami w dostawie towarów, spowodowane działaniami organów administracji, a jego dostawy były przez to opóźnione.

 

W związku z zastałą sytuacją, eksperci DSK wyszli z propozycją przeprowadzenia kompleksowego audytu celnego firmy. Zaproponowali uzyskanie pozwolenia AEO, a następnie przeprowadzili Klienta przez cały proces.

 

W wyniku połączonych wysiłków – zespołu Kancelarii oraz naszego Klienta, status AEO został przyznany. Konsekwencją tych działań była także możliwość stosowania przez Klienta procedury uproszczonej w przywozie towarów. Dzięki temu, czas dostawy towarów został skrócony, a koszty administracyjne w transporcie międzynarodowym zostały ograniczyłone niemal o 50 %. Aktualnie towary trafiają szybciej i sprawniej, a firma ma mniej kontroli i kłopotów z procedurami celnymi. Nasz Klient dodatkowo uzyskał status rzetelnego i zaufanego przedsiębiorcy oraz lepszą płynność finansową – nie musi płacić podatku VAT z tytułu importu towarów już w momencie sprowadzenia towarów.

Nasz Klient corocznie importował towary pochodzące z kraju spoza UE o wielomilionowej wartości. Jako importer napotykał szereg barier i przeszkód natury administracyjnej i prawnej, które utrudniały mu sprawne prowadzenie swojej działalności.

Nasz Klient corocznie ponosił duże koszty (rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych) związane ze stosowaniem standardowych rozwiązań wynikających z prawa celnego. Niekiedy był zmuszony także pokrywać opłaty związane z przestojami w dostawie towarów, spowodowane działaniami organów administracji, a jego dostawy były przez to opóźnione.

 

W związku z zastałą sytuacją, eksperci DSK wyszli z propozycją przeprowadzenia kompleksowego audytu celnego firmy. Zaproponowali uzyskanie pozwolenia AEO, a następnie przeprowadzili Klienta przez cały proces.

 

W wyniku połączonych wysiłków – zespołu Kancelarii oraz naszego Klienta, status AEO został przyznany. Konsekwencją tych działań była także możliwość stosowania przez Klienta procedury uproszczonej w przywozie towarów. Dzięki temu, czas dostawy towarów został skrócony, a koszty administracyjne w transporcie międzynarodowym zostały ograniczyłone niemal o 50 %. Aktualnie towary trafiają szybciej i sprawniej, a firma ma mniej kontroli i kłopotów z procedurami celnymi. Nasz Klient dodatkowo uzyskał status rzetelnego i zaufanego przedsiębiorcy oraz lepszą płynność finansową – nie musi płacić podatku VAT z tytułu importu towarów już w momencie sprowadzenia towarów.