Success stories
Inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje infrastrukturalne

Wśród naszych Klientów znajdują się najwięksi w Europie wykonawcy budowlani, specjalizujących się w budowie dróg i autostrad, związani licznymi kontraktami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach, w trakcie realizacji szeregu inwestycji, obsługiwani przez nas wykonawcy napotkali wiele – niezależnych od siebie – utrudnień wpływających na możliwość realizowania przez nich zakontraktowanych prac. Skutkiem napotkanych przeszkód był zazwyczaj brak możliwości dotrzymania terminów wykonania robót.

Wychodząc naprzeciw problemom Klientów, DSK Kancelaria zaoferowała szereg kompleksowych i skutecznych rozwiązań.

 

Jednym z efektów pracy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK, było pozytywne rozpatrzenie przez GDDKiA roszczeń naszych Klientów o przedłużenie terminów na ukończenie robót, w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych. Dzięki naszej pomocy, w ramach dwóch inwestycji, wykonawcy zyskali niemal pięć dodatkowych miesięcy na realizację prac. Tak długi okres pozwolił na określenie nowego, realnego, terminu wykonania robót. Dodatkowo, działania naszych prawników – we współpracy z inżynierami – pozwoliły na przyznanie naszym Klientom wielomilionowych kosztów w związku z opisanymi utrudnieniami.

 

Efektem doradztwa DSK było także uzyskanie przez naszych Klientów dodatkowego Czasu na Ukończenie oraz Kosztu, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi m.in. dotyczącymi decyzji ZRID. Praca ekspertów Kancelarii pozwoliła wykazać długotrwałe procedowanie wniosków po stronie organów administracji publicznej. Przedłużające się procedury wpłynęły na brak możliwości realizowania robót, a w konsekwencji na niemożność dotrzymania terminów określonych w kontrakcie.

 

Każdorazowo, analiza powstałych problemów wymagała od naszego zespołu działania systemowego. Zdobyte podczas wieloletniej realizacji kontraktów doświadczenie, pozwoliło nam na wypracowanie efektywnych mechanizmów działania, które przyniosły naszym Klientom wymierne korzyści.

Wśród naszych Klientów znajdują się najwięksi w Europie wykonawcy budowlani, specjalizujących się w budowie dróg i autostrad, związani licznymi kontraktami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach, w trakcie realizacji szeregu inwestycji, obsługiwani przez nas wykonawcy napotkali wiele – niezależnych od siebie – utrudnień wpływających na możliwość realizowania przez nich zakontraktowanych prac. Skutkiem napotkanych przeszkód był zazwyczaj brak możliwości dotrzymania terminów wykonania robót.

Wychodząc naprzeciw problemom Klientów, DSK Kancelaria zaoferowała szereg kompleksowych i skutecznych rozwiązań.

 

Jednym z efektów pracy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK, było pozytywne rozpatrzenie przez GDDKiA roszczeń naszych Klientów o przedłużenie terminów na ukończenie robót, w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych. Dzięki naszej pomocy, w ramach dwóch inwestycji, wykonawcy zyskali niemal pięć dodatkowych miesięcy na realizację prac. Tak długi okres pozwolił na określenie nowego, realnego, terminu wykonania robót. Dodatkowo, działania naszych prawników – we współpracy z inżynierami – pozwoliły na przyznanie naszym Klientom wielomilionowych kosztów w związku z opisanymi utrudnieniami.

 

Efektem doradztwa DSK było także uzyskanie przez naszych Klientów dodatkowego Czasu na Ukończenie oraz Kosztu, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi m.in. dotyczącymi decyzji ZRID. Praca ekspertów Kancelarii pozwoliła wykazać długotrwałe procedowanie wniosków po stronie organów administracji publicznej. Przedłużające się procedury wpłynęły na brak możliwości realizowania robót, a w konsekwencji na niemożność dotrzymania terminów określonych w kontrakcie.

 

Każdorazowo, analiza powstałych problemów wymagała od naszego zespołu działania systemowego. Zdobyte podczas wieloletniej realizacji kontraktów doświadczenie, pozwoliło nam na wypracowanie efektywnych mechanizmów działania, które przyniosły naszym Klientom wymierne korzyści.