Success stories
Branża rolno-spożywcza

Branża rolno-spożywcza

Nasi prawnicy skutecznie pomogli firmie produkującej żywność nękanej stałymi kontrolami przez wszystkie inspekcje wojewódzkie zajmujące się kontrolą rynku żywności. Pomimo, iż wielokrotne kontrole nie wykazały żadnych uchybień, nasz klient wciąż pozostawał obiektem zainteresowania inspekcji wojewódzkich. W końcu – na podstawie niejasnych przesłanek – na przedsiębiorstwo nałożono jednak kary administracyjne na kwotę blisko 3 miliony złotych.

Dzięki działaniom DSK, po trzy letnim procesie odwoławczym (Kancelaria doprowadziła do wstrzymania płatności kar), sąd administracyjny uchylił decyzje o ich nałożeniu. Następnie, w konsekwencji umiejętnego podniesienia zarzutu przedawnienia, organ, który nałożył kary utracił prawo skutecznego ich dochodzenia. W efekcie naszej pracy klient uniknął utraty 3 milionów złotych.

Nasi prawnicy skutecznie pomogli firmie produkującej żywność nękanej stałymi kontrolami przez wszystkie inspekcje wojewódzkie zajmujące się kontrolą rynku żywności. Pomimo, iż wielokrotne kontrole nie wykazały żadnych uchybień, nasz klient wciąż pozostawał obiektem zainteresowania inspekcji wojewódzkich. W końcu – na podstawie niejasnych przesłanek – na przedsiębiorstwo nałożono jednak kary administracyjne na kwotę blisko 3 miliony złotych.

Dzięki działaniom DSK, po trzy letnim procesie odwoławczym (Kancelaria doprowadziła do wstrzymania płatności kar), sąd administracyjny uchylił decyzje o ich nałożeniu. Następnie, w konsekwencji umiejętnego podniesienia zarzutu przedawnienia, organ, który nałożył kary utracił prawo skutecznego ich dochodzenia. W efekcie naszej pracy klient uniknął utraty 3 milionów złotych.