Success stories
Branża e-commerce

Branża e-commerce

Przed kilkoma miesiącami do kancelarii zwrócił się o pomoc nowy klient. Było wobec niego prowadzone postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie naruszania przez niego zbiorowych interesów konsumentów. Klientowi groziła mu bardzo wysoka kara pieniężna w wysokości nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Klient prowadził sklep internetowy, w którym sprzedawał urządzenia AGD. Nie dołączał do nich jednak instrukcji w języku polskim. Występowały też nieprawidłowości w regulaminie sklepu internetowego. Samo postępowanie przed UOKiK zostało wszczęte na podstawie listów, w których klienci sklepu informowali urząd o tych uchybieniach.

 

Sprawa była bardzo pilna, gdyż wobec Klienta toczyło się już postępowanie. Konieczna była błyskawiczna reakcja zespołu DSK. Korzystając z naszego doświadczenia nabytego we wcześniejszych sprawach tego rodzaju przygotowaliśmy zmiany w regulaminie sklepu internetowego a Klient wdrożył dołączanie do produktów instrukcji w języku polskim.

 

DSK przygotowała również pismo z informacjami o usunięciu nieprawidłowości. Powołaliśmy się w nim również na jego wcześniejsze korzystne rozstrzygnięcia dla naszych Klientów w tego typu sprawach. Pismo zostało przesłane do UOKIK. Urząd po zapoznaniu się z nim bez wahania umorzył postępowanie prowadzone wobec Klienta.

Przed kilkoma miesiącami do kancelarii zwrócił się o pomoc nowy klient. Było wobec niego prowadzone postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie naruszania przez niego zbiorowych interesów konsumentów. Klientowi groziła mu bardzo wysoka kara pieniężna w wysokości nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Klient prowadził sklep internetowy, w którym sprzedawał urządzenia AGD. Nie dołączał do nich jednak instrukcji w języku polskim. Występowały też nieprawidłowości w regulaminie sklepu internetowego. Samo postępowanie przed UOKiK zostało wszczęte na podstawie listów, w których klienci sklepu informowali urząd o tych uchybieniach.

 

Sprawa była bardzo pilna, gdyż wobec Klienta toczyło się już postępowanie. Konieczna była błyskawiczna reakcja zespołu DSK. Korzystając z naszego doświadczenia nabytego we wcześniejszych sprawach tego rodzaju przygotowaliśmy zmiany w regulaminie sklepu internetowego a Klient wdrożył dołączanie do produktów instrukcji w języku polskim.

 

DSK przygotowała również pismo z informacjami o usunięciu nieprawidłowości. Powołaliśmy się w nim również na jego wcześniejsze korzystne rozstrzygnięcia dla naszych Klientów w tego typu sprawach. Pismo zostało przesłane do UOKIK. Urząd po zapoznaniu się z nim bez wahania umorzył postępowanie prowadzone wobec Klienta.