Eksperci
Tomasz Wojech

Tomasz Wojech

Adwokat. Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nagrodzony za osiągnięcia naukowe (nagroda Dziekana) oraz w Konkursie im. Prof. K. Kolańczyka (na najlepszą pracę magisterską). Ukończył 4-letnie studia doktoranckie na macierzystym Wydziale, gdzie przygotowuje obecnie rozprawę doktorską dotyczącą trybu ustanowienia zastawu na prawach udziałowych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego. Autor i współautor publikacji naukowych wydawanych nakładem renomowanych wydawnictw prawniczych, takich jak Wolters Kluwer Polska, C.H. Beck, Innovatio Press – m.in. monografii dotyczących zabezpieczeń wierzytelności, działalności deweloperskiej i ochrony danych osobowych. Czynny uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, procedurze cywilnej, a także kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji budowlanych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze skomplikowanych procesów cywilnych i postępowań administracyjnych. Autor licznych skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentował strony w postępowaniach sądowych o precedensowym znaczeniu dla wykładni prawa krajowego i prawa europejskiego. Posługuje się językiem angielskim. 

Kontakt