Eksperci
Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Counsel. Dział Korporacyjny i Prawa IT

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił również z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Rola faktów w ustalaniu podstawy normatywnej aktu stosowania prawa”. Specjalizuje się w doradztwie dla klientów z branż regulowanych. Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej, opracowując i realizując strategie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wysokiego ryzyka dla ciągłości prowadzonej działalności. Doradzając klientom bierze pod uwagę nie tylko aktualny stan prawny, lecz stara się z wyprzedzeniem identyfikować ryzyka regulacyjne, inicjując działania zmierzające do dostosowania działalności klientów do zmieniającego się otoczenia prawnego. Wspiera klientów oraz organizacje branżowe w kontaktach z organami władzy publicznej w toku konsultacji publicznych oraz w całym procesie legislacyjnym. W praktyce zawodowej zajmuje się również doradztwem związanym z prawno-administracyjną reglamentacją prawa własności, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Posiada doświadczenie w obsłudze klientów działających na rynkach farmaceutycznym, żywnościowym i hazardowym. Od wielu lat doradza firmom farmaceutycznym oraz dystrybutorom i producentom wyrobów medycznych. Posiada również bogate i unikalne doświadczenie w zakresie doradztwa dla sieci aptecznych i indywidualnych aptekarzy oraz hurtowni farmaceutycznych. 

Kontakt