Eksperci
Sławomir Woźniak

Sławomir Woźniak

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz absolwent historii o specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania oscylują na pograniczu prawa, historii i ekonomii, a w szczególności pasjonuje się zachodzącymi zmianami gospodarczymi.

Uczęszcza na seminarium z prawa podatkowego, gdzie przygotowuje pracę z zakresu ekonomicznej teorii podatku.

Kontakt