Eksperci
Paulina Kluczyńska

Paulina Kluczyńska

Aplikant radcowski. Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych

Paulina specjalizuje się w obsłudze inwestycji realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC oraz w zakresie prawa zamówień publicznych. Zajmuje się dochodzeniem roszczeń oraz prowadzeniem negocjacji z inwestorami oraz podwykonawcami procesu inwestycyjnego. Świadczy wsparcie dla stron w procedurze przetargowej. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz podmiotów publicznych oraz prywatnych realizujących drogowe projekty infrastrukturalne, a także w zakresie zamówień publicznych i reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie aplikacji przy OIRP we Wrocławiu.

Kontakt