Eksperci
Marta Dziewulska

Marta Dziewulska

Radca prawny. Partner. Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej aktywność zawodowa koncentruje się na obsłudze uczestników procesu inwestycyjnego – zamawiających, wykonawców, a także inżynierów – konsultantów. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych, nadzorze nad realizacją inwestycji (w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC) oraz sądowym i pozasądowym dochodzeniu roszczeń.
Pełniła funkcję eksperta w komisjach przetargowych dla zamówień o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz w ramach projektów infrastrukturalnych.
Prywatnie interesuje się psychologią społeczną oraz malarstwem. Pasjonatka jazdy konnej oraz literatury iberoamerykańskiej.

Kontakt