Eksperci
Marta Chorzępa-Starosta

Marta Chorzępa-Starosta

Prawnik. Dział Podatkowy

Absolwentka kierunków Prawa oraz Administracji prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu nadzoru nad rynkiem usług płatniczych. W Kancelarii zajmuje się sprawami podatkowymi, w szczególności prawno-podatkową obsługą podmiotów gospodarczych oraz postępowaniami podatkowymi i sądowoadministracyjnymi. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa rynku finansowego.

Kontakt