Eksperci
Marianna Klejewska

Marianna Klejewska

Aplikant radcowski. Dział Korporacyjny i Prawa IT

Aplikantka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchaczka studium podyplomowego na kierunku Prawo w biznesie nowych technologii w Warszawie.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w dużej międzynarodowej kancelarii. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Kontakt