Eksperci
Katarzyna Holik

Katarzyna Holik

Aplikant adwokacki. Dział Procesowy i Obsługi Transakcyjnej

 

Aplikantka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka w Szkole Doktorskiej UAM, gdzie w ramach projektu grantowego „Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej” przygotuje pracę doktorską z zakresu prawa karnego, poświęconą instytucji konfiskaty rozszerzonej. 

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskiej kancelarii adwokackiej, specjalizującej się w prowadzeniu procesów sądowych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo karne, zarówno materialne, jak i procesowe, a także prawo własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych. Biegle posługuje się językiem angielskim. Włada również językiem francuskim w stopniu podstawowym. Prywatnie pasjonatka dobrej książki i festiwali muzycznych.

Kontakt