Eksperci
Joanna Łapińska

Joanna Łapińska

Prawnik, specjalista ds. podatków. Dział Podatkowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania zawodowe koncentruje na szeroko pojętym prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-podatkowej obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka publikacji w zakresie prawa podatkowego oraz wykładowca na szkoleniach o tematyce podatkowej.

Kontakt