Branże
Tworzenie spółek – fuzje i przejęcia

zakresy

Kancelaria DSK oferuje profesjonalne usługi w zakresie założenia i rejestracji spółek prawa handlowego – spółek osobowych, spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jak i spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. Ponadto DSK doradza także w zakresie rejestracji oddziałów tychże spółek czy przedstawicielstw. 


Określenie formy organizacyjno-prawnej może być związane z rozpoczęciem działalności w Polsce, rozszerzeniem dotychczasowej działalności o nowe obszary przy rozdzieleniu rodzajów działalności między podmioty czy reorganizacją działalności związaną z usystematyzowaniem struktury grupy kapitałowej, związaną np. z przeniesieniem konkretnych składników majątkowych do osobnego podmiotu ze względów podatkowych.

Analogicznie, w związku z procesem wycofywania się z działalności na rynku lub przeprowadzania restrukturyzacji, w wyniku której niektóre podmioty istniejące w ramach danej grupy kapitałowej tracą funkcję i została podjęta biznesowa decyzja o ich likwidacji, Kancelaria DSK w imieniu Klienta może przeprowadzić tę długotrwałą procedurę likwidacji zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

Kancelaria DSK służy Klientowi stałym doradztwem prawnym – w tym korporacyjnym – w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności i obowiązkami korporacyjnymi wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Doradzamy w kwestii ustanawiania i odwoływania członków zarządu czy Rady Nadzorczej, udzielania pełnomocnictw czy prokury oraz reprezentowania wspólników i akcjonariuszy. W przypadku zakładania działalności razem ze wspólnikiem, Kancelaria DSK może zaprojektować umowę wspólników / akcjonariuszy, określającą ich zasady współpracy, minimalizując ryzyko wystąpienia konfliktów czy niejasności na tym polu.

success story

Branża Kreatywna

Prawnicy naszej kancelarii skutecznie pomogli agencji marketingowej, której pomysł został wykorzystany przez nieuczciwego kontrahenta. Oto jej historia.

eksperci związani z branżą

Łukasz Lewandowski

  • Adwokat
  • Dyrektor Działu Procesowego

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

Doręczanie pism na gruncie KPC

  • 6 kwietnia 2017
Kodeks postępowania cywilnego w szczegółowy sposób reguluje kwestię doręczeń wszelkiego rodzaju pism w toku procesu. Jakie są konsekwencje niedochowania ustawowych terminów? DORĘCZENIA – CZYM SĄ?Doręczenia są instytucją, dzięki której adresat ma możliwość zapoznania się z treścią pisma, odpowiedzi na nie oraz podjęcie jakichkolwiek innych czynności prawnych.TRYBY DORĘCZEŃZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 1 z dnia 12...

Nowy limit transakcji gotówkowych

  • 14 marca 2017
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany w rozliczeniach pieniężnych między przedsiębiorcami. Co w praktyce oznacza nowelizacja? Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek obrotu bezgotówkowego? Jakie konsekwencje poniesie jeżeli nie zastosuje się do nowych regulacji? Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 1 dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za...

Naruszenie umownego zakazu konkurencji

  • 14 marca 2017
Umowa o zakazie konkurencji stanowi użyteczny instrument ochrony pracodawcy przed prowadzącymi konkurencyjną działalność pracownikami, pozwalając na dochodzenie od nich odszkodowania. Aby umowa ta mogła spełnić swoją rolę konieczne jest prawidłowe skonstruowanie jej postanowień oraz świadomość zakresu ochrony, którą zapewnia. Obowiązek powstrzymania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej wynika z zasady lojalności pracownika w stosunku do...

Zastaw rejestrowy – udziały w spółce z o.o.

  • 6 lutego 2017
Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z o.o. jest korzystnym sposobem zabezpieczania wierzytelności, dającym wierzycielowi możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zastawu bez konieczności wszczynania postępowania egzekucyjnego. ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCIW celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności kontrahenta oraz zapewnienia sprawnego wykonywania zobowiązań pieniężnych, przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu dostępnych sposobów zabezpieczania...