transport publiczny
Windykacja należności

Wiele firm transportowych boryka się z problemami związanymi z płynnością finansową. Skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa działające w sektorze usług masowych i odzyskujemy ich należności.

 

Duża konkurencyjność na rynku transportu sprawia, że płatności wobec przewoźników regulowane są z dużym opóźnieniem. Nie pomaga również fakt, że zgodnie z polskim prawem roszczenia w transporcie przedawniają się już po roku. DSK Legal specjalizuje się w windykacji należności transportowych. Na podstawie zebranych materiałów potwierdzających fakt istnienia długu przygotowujemy dokumenty procesowe, a następnie kontrolujemy harmonogram spłat i działania komornicze. Dużym udogodnieniem jest termin uiszczania należności, gdyż rozliczenie następuje po pozytywnym zamknięciu sprawy, stanowiąc najczęściej procent odzyskanej należności.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Anna Kasztelan

  • Specjalista ds. windykacji

Katarzyna Olczak

  • Dyrektor ds. finansowych Działu Zarządzania Wierzytelnościami

Marta Czajka

  • Młodszy specjalista ds. windykacji

Marta Lasota

  • Manager ds. Zarządzania Wierzytelnościami
  • Prawnik

Wojciech Romanowski

  • Aplikant adwokacki

success story wszystkie

Masowa Windykacja Należności
W celu realizacji zlecenia Kancelaria DSK podjęła działania dopasowane zarówno do potrzeb Klienta jak i do charakteru wierzytelności będącej przedmiotem windykacji, np. w sprawach nie budzących wątpliwości wytaczane było powództwo za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania kancelaria zminimalizowała opóźnienia, a co za tym idzie sprawnie i szybko wymieniała dane z e-Sądem, nie łamiąc przy tym zasad...
czytaj

publikacje wszystkie

Outsourcing usług windykacyjnych
  • 2 lutego 2017
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIAWyższa skuteczność działania, a tym samym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności sprawia, że zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne decydują się na skorzystanie z usługi outsourcingu windykacji. Obie grupy, w przeciwieństwie do wyspecjalizowanych podmiotów dysponują ograniczonymi możliwościami kontaktu z dłużnikiem. Zazwyczaj prowadzone na własną rękę działania pochłaniają czas i energię oraz rodzą nerwy...
czytaj
Egzekucja z majątku małżonka dłużnika
  • 2 lutego 2017
ZGODA MAŁŻONKA DŁUŻNIKA NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIAWierzyciel, by móc skierować egzekucję do majątku wspólnego, obowiązany jest wykazać, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka. W takim przypadku, sąd nadaje klauzulę wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika. Nie staje się on dłużnikiem, jednakże będzie zmuszony do znoszenia egzekucji ze składników majątku wspólnego. Podkreślić jednak należy, że...
czytaj
System Bezpieczny PESEL i Alerty BIK
  • 13 czerwca 2018
Sposobem na uniknięcie sytuacji, w których ktoś podszywa się pod nas jest korzystanie z systemów Bezpieczny PESEL i Alerty BIK. Mają one zapobiec wykorzystaniu naszych danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione. BEZPIECZNY PESEL W ramach systemu Bezpieczny PESEL można bezpłatnie zastrzec swój numer PESEL. Informacja o tym, że dana osoba nie ma zamiaru zaciągać pożyczek, trafia do użytkowników systemu CreditCheck, którzy mają możliwość zweryfikowania...
czytaj