transport publiczny
Wdrażanie nowych technologii

Istotnym obowiązkiem organizatorów publicznego transportu jest planowanie rozwoju i wzrost innowacyjności, co wiąże się z wieloma dylematami natury prawnej.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, kancelaria DSK Legal oferuje doradztwo prawne dotyczące m.in. przewozów krajowych i zagranicznych osób i rzeczy, a także sporządzania dokumentacji przewozowej. Świadczymy usługi doradztwa prawnego przy realizacji projektów opartych o zastosowanie nowych technologii. Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie prawnym podczas realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrażaniu jednolitego systemu informatycznego w publicznym transporcie zbiorowym. Interdyscyplinarność naszych ekspertów zapewni Państwu gwarancję skutecznego oraz zgodnego z prawem funkcjonowania nowych technologii w przedsiębiorstwie.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

success story wszystkie

Branża IT
Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy...
czytaj

publikacje wszystkie

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.
  • 3 października 2017
Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej dalej jako „KIO”) podkreśla się, że jawność i transparentność są podstawą procedury udzielania zamówień publicznych, a utajnienie jej elementów w jakimkolwiek zakresie jest wyjątkiem2. Takim dopuszczonym wprost przez p.z.p. wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa....
czytaj