transport publiczny
Problemy podatkowe

Rzeczowa analiza sytuacji oraz skuteczny system zarządzania podatkami w transporcie publicznym pozwala na znaczne oszczędności podatkowe naszych Klientów.

 

Rozwój transportu publicznego powoduje wzrost ilości przepływów pieniężnych, a także większe zaangażowanie kapitału publicznego i prywatnego w branży. Konsekwencją powyższego, na gruncie podatku VAT, jest problem z prawidłowym ustaleniem prewspółczynnika w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Z kolei dla jednostek samorządu terytorialnego oznacza to problem z centralizacją rozliczeń VAT. Kancelaria DSK posiada bogate doświadczenie, wiedzę, oraz sprawdzone rozwiązania podatkowe w niniejszej branży i może zaoferować Państwu przygotowanie indywidualnego planu uzyskania zgodnych z prawem oszczędności podatkowych.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Optymalizacja podatkowa
Sprawa dotyczyła firmy z branży nowych technologii, która podpisała umowę na konstrukcję urządzenia. Z uwagi na innowacyjność projektu i wysoki stopień zaawansowania technologicznego, po pewnym czasie okazało się, iż konstrukcja urządzenia w kształcie jakiego wymagał klient nie jest na dany moment możliwa. Dalsza próba realizacji projektu okazałaby się nieopłacalna i mogłaby zagrozić płynności finansowej Spółki. Z tego względu zdecydowała się ona...
czytaj

publikacje wszystkie

Zakwaterowanie pracownika a zwolnienie z PIT
  • 17 stycznia 2017
Co do zasady zapewnienie pracownikom nieodpłatnego zakwaterowania na gruncie ustawy o PIT należy traktować jako nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód podlegający PIT.USTAWA O PITW celu stwierdzenia, czy wartość danych świadczeń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasadne jest odwołanie się do treści art. 12 ust. 1 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: „ustawa o PIT”) zgodnie z którym przychodami...
czytaj
Audyt prawny przewoźnika
  • 2 lutego 2017
FAKTY DOTYCZĄCE AUDYTUAudyt prawny polega na szczegółowej analizie sytuacji prawnej przedsiębiorcy w celu wykrycia nieprawidłowości oraz potencjalnych zagrożeń. Audyt taki może zostać przeprowadzony zarówno przez podmiot zewnętrzny, jak i przez wewnętrzną komórkę prawną przedsiębiorcy. Rozwiązaniem pozwalającym na istotne zmniejszenie ryzyka jest przeprowadzanie okresowych audytów prawnych oraz bieżące monitorowanie zagrożeń. Audyt prawny przewoźnika...
czytaj
Rozsądny zysk w transporcie publicznym
  • 7 lutego 2017
ZASADY OBLICZANIA ROZSĄDNEGO ZYSKUW praktyce publicznego transportu zbiorowego zasady ustalenia rozsądnego zysku budzą wiele wątpliwości, z uwagi na brak konkretnych definicji w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym¹, a w konsekwencji brak rozporządzeń wykonawczych regulujących tę problematykę w sposób szczegółowy. Rozsądny zysk definiuje natomiast Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady², zgodnie z...
czytaj