transport publiczny
Audyty rozwiązań formalno – prawnych

Przeprowadzenie audytu prawnego pozwala zidentyfikować nieprawidłowości mogące być źródłem potencjalnych problemów mogących powstać w toku działalności branży transportu publicznego.

 

Kancelaria DSK Legal posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kompleksowych audytów prawnych przedsiębiorstw, świadcząc usługi m.in. w zakresie weryfikacji sytuacji prawnej badanych podmiotów, stanu prawnego aktywów i pasywów mających stanowić przedmiot transakcji, analizy i weryfikacji umów stosowanych przez Klienta. Kancelaria oferuje usługi audytu planowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Interdyscyplinarna wiedza naszych prawników oraz sprawdzona metodologia, pozwolą na wyeliminowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem branży transportu publicznego.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Lasota

  • Manager ds. Zarządzania Wierzytelnościami
  • Prawnik

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

success story wszystkie

Masowa Windykacja Należności
W celu realizacji zlecenia Kancelaria DSK podjęła działania dopasowane zarówno do potrzeb Klienta jak i do charakteru wierzytelności będącej przedmiotem windykacji, np. w sprawach nie budzących wątpliwości wytaczane było powództwo za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania kancelaria zminimalizowała opóźnienia, a co za tym idzie sprawnie i szybko wymieniała dane z e-Sądem, nie łamiąc przy tym zasad...
czytaj

publikacje wszystkie

Audyt prawny przewoźnika
  • 2 lutego 2017
FAKTY DOTYCZĄCE AUDYTUAudyt prawny polega na szczegółowej analizie sytuacji prawnej przedsiębiorcy w celu wykrycia nieprawidłowości oraz potencjalnych zagrożeń. Audyt taki może zostać przeprowadzony zarówno przez podmiot zewnętrzny, jak i przez wewnętrzną komórkę prawną przedsiębiorcy. Rozwiązaniem pozwalającym na istotne zmniejszenie ryzyka jest przeprowadzanie okresowych audytów prawnych oraz bieżące monitorowanie zagrożeń. Audyt prawny przewoźnika...
czytaj
Rozsądny zysk w transporcie publicznym
  • 7 lutego 2017
ZASADY OBLICZANIA ROZSĄDNEGO ZYSKUW praktyce publicznego transportu zbiorowego zasady ustalenia rozsądnego zysku budzą wiele wątpliwości, z uwagi na brak konkretnych definicji w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym¹, a w konsekwencji brak rozporządzeń wykonawczych regulujących tę problematykę w sposób szczegółowy. Rozsądny zysk definiuje natomiast Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady², zgodnie z...
czytaj