Branże
Prawo spadkowe

zakresy

Prawo spadkowe reguluje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań na wypadek śmierci.

 

Regulacje spadkowe podlegają stałym zmianom. Wprowadzane są nowe instytucje ułatwiające zabezpieczenie dziedziczenia np.: zapis windykacyjny. Pomocą przy wyborze aktualnych i najlepszych rozwiązań służą nasi specjaliści, którzy doradzą najdogodniejsze rozwiązania zarówno dla spadkodawców, jak również spadkobierców.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło na wypracowanie sprawdzonych zasad działania, zapewniających kompleksową i sprawną ochronę interesów naszych Klientów, m.in.: w zakresie podziału majątku spadkowego, dochodzenia roszczeń o zachowek czy sporządzania testamentów.

success story

Prawo spadkowe

Do prawników kancelarii zwrócono się z delikatną sprawa rodzino – spadkową. Klientowi zmarła matka. Ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Siostra klienta złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej na podstawie testamentu notarialnego, w którym powoływano ją do spadku jako jedynego spadkobiercę.

eksperci związani z branżą

Łukasz Lewandowski

  • Adwokat
  • Dyrektor Działu Procesowego

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

PIT – dla zastosowania zwolnienia liczy się moment nabycia do małżeńskiej wspólności majątkowej

  • 19 lutego 2018
Sprzedaż mieszkania nabytego przez małżonków, po śmierci jednego z nich, nie będzie opodatkowana, jeśli od zakupu minęło 5 lat. Autor: Agata WilskaZASADY OPODATKOWANIA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KUPIONEJ WSPÓLNIE PRZEZ MAŁŻONKÓWW dniu 6 lutego 2018 roku Minister Finansów wydał korzystną dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych interpretację ogólną 1. Potwierdził w niej stanowisko wyrażone już w maju ubiegłego roku przez Naczelny...

Egzekucja z majątku małżonka dłużnika

  • 2 lutego 2017
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel ma prawo w pewnych szczególnych okolicznościach żądać zaspokojenia długu z majątku wspólnego małżonków, mimo że dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Oznacza to, że – jeżeli zajdą przesłanki wskazane przez ustawodawcę – wierzyciel będzie mógł skierować swoje roszczenie do małżonka kredytobiorcy, pożyczkobiorcy itp. ZGODA MAŁŻONKA DŁUŻNIKA NA ZACIĄGNIĘCIE...