prawo rodzinne
Sprawy związane z rodzicielstwem

Kancelaria DSK świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie spraw związanych z rodzicielstwem. Nasz zespół podejmuje w imieniu Klienta wszelkie niezbędne kroki prawne zmierzające m.in. do przyznania, pozbawienia, ograniczenia, czy zawieszenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, czy rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, w tym o zarządzie jego majątkiem.

 

Mając na uwadze to, że dobro dziecka zawsze jest najważniejsze, uwzględniamy uzasadnione interesy zarówno matki jak i ojca.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

success story wszystkie

Prawo spadkowe
W skład spadku wchodziła miedzy innymi sporej wartości zabudowana nieruchomość położona w dużym mieście. Klient ze zdumieniem zapoznał się z treścią wniosku oraz treścią testamentu. Sprawy rodzinno – majątkowe zostały bowiem uzgodnione w rodzinie jeszcze za życia jego ojca i to w odmienny sposób aniżeli wskazano to w testamencie. Dodatkowo matka klienta od dłuższego czasu chorowała na chorobę Alzhaimera i w powszechnej ocenie, w ciągu kilku lat przed...
czytaj

publikacje wszystkie