prawo rodzinne
Postępowania o ubezwłasnowolnienie

Instytucja ubezwłasnowolnienia oznacza w praktyce, że osoba ubezwłasnowolniona traci możliwość podejmowania samodzielnie decyzji i dokonywania różnego rodzaju czynności prawnych. Mając na uwadze poważne konsekwencje wynikające z ubezwłasnowolnienia, nie można zapominać, że jego celem powinno być wyłącznie zapewnienie właściwej opieki i ochrony osobie, która nie potrafi samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i dbać o własne dobro.

 

Kancelaria DSK przekazuje Klientom niezbędne informacje o tym, co powinno być ujęte we wniosku o ubezwłasnowolnienie oraz – w dalszej kolejności – jak wygląda postępowanie przed sądem.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

success story wszystkie

Prawo spadkowe
W skład spadku wchodziła miedzy innymi sporej wartości zabudowana nieruchomość położona w dużym mieście. Klient ze zdumieniem zapoznał się z treścią wniosku oraz treścią testamentu. Sprawy rodzinno – majątkowe zostały bowiem uzgodnione w rodzinie jeszcze za życia jego ojca i to w odmienny sposób aniżeli wskazano to w testamencie. Dodatkowo matka klienta od dłuższego czasu chorowała na chorobę Alzhaimera i w powszechnej ocenie, w ciągu kilku lat przed...
czytaj

publikacje wszystkie