prawo rodzinne
Małżeńskie ustroje majątkowe

Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa.

 

Prawnicy Kancelarii DSK w przystępny sposób wyjaśnią różnice oraz konsekwencje prawne wynikające z wyboru danego małżeńskiego ustroju majątkowego. Podchodząc do każdej sytuacji w sposób indywidualny, pomagamy Klientom znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające ich oczekiwaniom.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

success story wszystkie

Prawo spadkowe
W skład spadku wchodziła miedzy innymi sporej wartości zabudowana nieruchomość położona w dużym mieście. Klient ze zdumieniem zapoznał się z treścią wniosku oraz treścią testamentu. Sprawy rodzinno – majątkowe zostały bowiem uzgodnione w rodzinie jeszcze za życia jego ojca i to w odmienny sposób aniżeli wskazano to w testamencie. Dodatkowo matka klienta od dłuższego czasu chorowała na chorobę Alzhaimera i w powszechnej ocenie, w ciągu kilku lat przed...
czytaj

publikacje wszystkie

Egzekucja z majątku małżonka dłużnika
  • 2 lutego 2017
ZGODA MAŁŻONKA DŁUŻNIKA NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIAWierzyciel, by móc skierować egzekucję do majątku wspólnego, obowiązany jest wykazać, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka. W takim przypadku, sąd nadaje klauzulę wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika. Nie staje się on dłużnikiem, jednakże będzie zmuszony do znoszenia egzekucji ze składników majątku wspólnego. Podkreślić jednak należy, że...
czytaj
PIT – dla zastosowania zwolnienia liczy się moment nabycia do małżeńskiej wspólności majątkowej
  • 19 lutego 2018
Autor: Agata WilskaZASADY OPODATKOWANIA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KUPIONEJ WSPÓLNIE PRZEZ MAŁŻONKÓWW dniu 6 lutego 2018 roku Minister Finansów wydał korzystną dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych interpretację ogólną 1. Potwierdził w niej stanowisko wyrażone już w maju ubiegłego roku przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów 2.Interpretacja dotyczy zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości kupionej...
czytaj