prawo pracy
ZUS

Wspieramy pracodawców w rozliczeniach z ZUS-em

 

Kancelaria DSK oferuje kompleksową obsługę firm także w obszarze rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Możemy zapewnić wsparcie w zakresie określania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe. Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rozliczeniowych - w tym deklaracji ZUS DRA, jak również możliwość reprezentowania Klienta przed ZUS-em.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy
Klient Kancelarii piastował jedno z ważniejszych stanowisk u swojego Pracodawcy. Jako miejscowy dyrektor sprzedaży osiągał wysokie wyniki, będąc jednym z najlepszych pracowników w tym zakresie. Ponadto  nasz Klient wielokrotnie był nagradzany przez Pracodawcę (otrzymując nagrody finansowe) oraz doceniany przez jego kontrahentów.Pod pozorem rzekomych działań Pracownika na szkodę Pracodawcy, zdecydował się on złożyć naszemu Klientowi oświadczenie o...
czytaj

publikacje wszystkie

Nowelizacja Kodeksu pracy
  • 30 stycznia 2017
OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACYW pierwszej kolejności należy podkreślić, że zmianie uległa treść art. 97 k.p. w zakresie powstania obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, jest obowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia...
czytaj