prawo pracy
Zakaz konkurencji

Zajmiemy się rozwiązaniem kwestii zakazu konkurencji w twojej firmie

 

Ochrona interesów stron umowy o pracę jest nieodłącznie związana ze zobowiązaniem aktualnych i byłych pracowników do niepodejmowania działalności konkurencyjnej. Kancelaria DSK przygotowuje umowy o zakazie konkurencji, doradzając przy tym przyjęcie rozwiązań maksymalnie dbający o interes Klienta, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy. Reprezentujemy także pracodawców i pracowników w sporach – na etapie przedsądowym i sądowym – w zakresie roszczeń związanych z naruszeniem tego zakazu.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

publikacje wszystkie

Prawa pracodawcy wobec pracownika
  • 17 stycznia 2017
Może się zdarzyć, że pracownik bez usprawiedliwienia nie stawia się do pracy. Powody mogą być różne: może kierować nim chęć natychmiastowego rozpoczęcia nowej pracy, w skrajnych przypadkach choroba alkoholowa albo zła wola wyrażona przez chęć dokuczenia pracodawcy, z którym pracownik był w konflikcie. W przypadku porzucenia pracy przez pracownika pracodawca może bronić się przed niesumiennym pracownikiem poprzez rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia...
czytaj
Ustalenie istnienia stosunku pracy
  • 6 marca 2017
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STOSUNKU PRACYPrzy rozważaniach, czy dana umowa powinna zostać uznana za umowę o pracę, pomocne mogą się okazać cechy, jakie odróżniają stosunek pracy od umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Gdy zleceniobiorca bądź przyjmujący zamówienie odpłatnie działa pod kierunkiem przełożonego, zgodnie z jego instrukcjami i pod jego kontrolą, w miejscu i czasie wyznaczonym przez potencjalnego pracodawcę,...
czytaj