prawo pracy
Ochrona danych osobowych

Pomagamy wdrożyć procedury ochrony danych osobowych

 

Zatrudnianie pracowników wiąże się także z obowiązkiem przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Pracodawca, będąc podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników, staje się ich administratorem. Kancelaria DSK w zakresie świadczonych usług proponuje i przedstawia najbardziej optymalne rozwiązania prawne, niezbędne do wprowadzenia odpowiednich procedur oraz zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji. Nasi eksperci profesjonalnie przygotują dla Państwa komplet dokumentów, w szczególności: regulaminy przetwarzania danych osobowych, instrukcje bezpieczeństwa oraz upoważnień dla osób mających dostęp do powyższych informacji.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy
Nielojalny pracownik zajmował w przedsiębiorstwie Klienta stanowisko dyrektora jednego z działów, odpowiedzialnego za kontrakty usług zewnętrznych i zaopatrzenie. Pracownik naszego Klienta, mając na celu indywidualne korzyści, stworzył grupę kilku podmiotów z którymi nawiązał stałą współpracę.Plan wzajemnych korzyści zakładał, że firmy otrzymujące zlecenia po nieco zawyżonych stawkach, w zamian odwdzięczały się dyrektorowi regularnie wręczaną...
czytaj

publikacje wszystkie

Dane osobowe w działalności marketingowej
  • 17 stycznia 2017
OFERTA MARKETINGOWA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPrzedsiębiorca dbając o swój rozwój podejmuje szeroko rozumiane działania marketingowe. Głównym założeniem takich działań jest wzbudzenie zainteresowania odbiorców kierowanymi do nich komunikatami. Mając na uwadze profil swojej działalności i aby osiągnąć cel takich działań przedsiębiorca szuka grup docelowych konsumentów. W efekcie konkretny przekaz marketingowy jest kierowany do osób, które charakteryzują...
czytaj
Ustalenie istnienia stosunku pracy
  • 6 marca 2017
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STOSUNKU PRACYPrzy rozważaniach, czy dana umowa powinna zostać uznana za umowę o pracę, pomocne mogą się okazać cechy, jakie odróżniają stosunek pracy od umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Gdy zleceniobiorca bądź przyjmujący zamówienie odpłatnie działa pod kierunkiem przełożonego, zgodnie z jego instrukcjami i pod jego kontrolą, w miejscu i czasie wyznaczonym przez potencjalnego pracodawcę,...
czytaj