prawo pracy
Regulacje wewnętrzne pracodawcy

Sporządzamy regulacje wewnętrzne pracodawcy

 

W ramach prowadzonego doradztwa, Kancelaria DSK przygotowuje wszelkie dokumenty wewnętrzne, niezbędne każdemu przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, tj. projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów organizacyjnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych. Wspieramy także pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami załogi. Odpowiadamy na każdy wewnętrzny problem pracowniczy podmiotów stosujących przepisy Kodeksu pracy.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy
Nielojalny pracownik zajmował w przedsiębiorstwie Klienta stanowisko dyrektora jednego z działów, odpowiedzialnego za kontrakty usług zewnętrznych i zaopatrzenie. Pracownik naszego Klienta, mając na celu indywidualne korzyści, stworzył grupę kilku podmiotów z którymi nawiązał stałą współpracę.Plan wzajemnych korzyści zakładał, że firmy otrzymujące zlecenia po nieco zawyżonych stawkach, w zamian odwdzięczały się dyrektorowi regularnie wręczaną...
czytaj

publikacje wszystkie

Ekwiwalent za urlop a zwolnienie lekarskie
  • 5 grudnia 2016
Ekwiwalent za urlop stanowi więc pewien rodzaj rekompensaty pieniężnej dla pracownika za niezrealizowanie w pełni przysługującego mu uprawnienia. W praktyce często zdarza się, że pracownik nie wykorzystuje w pełni przysługującego mu urlopu, z powodu przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W jakiej wysokości wypłacić ekwiwalent pracownikowi w takiej sytuacji? Przepisy przewidują ściśle określone mechanizmy obliczania wymaganych kwot.OBLICZENIE...
czytaj
Minimalna stawka godzinowa
  • 7 grudnia 2016
W dniu 17 sierpnia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1. Na mocy tej nowelizacji w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2 wprowadzono zmiany istotne z punktu widzenia zarówno zawartych już, jak i przyszłych umów, tj.: 1. wprowadzono zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę,  2. wprowadzono niefunkcjonującą...
czytaj
Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
  • 10 stycznia 2017
Wskutek przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Radomiu zagadnienia prawnego, Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii odpowiedzialności biura podróży za „zmarnowany urlop”, gdy warunki faktyczne, zastane przez klientów, daleko odbiegają od zawartych w pierwotnej ofercie. Powodowie, poza odszkodowaniem za szkodę majątkową, dochodzili również zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego w postaci „prawa do czerpania satysfakcji z zakupionej imprezy...
czytaj