prawo pracy
Opodatkowanie pracy

Pomagamy zoptymalizować koszty opodatkowania

 

Coraz większe obciążenia podatkowe przedsiębiorców negatywnie wpływają na odnotowywaną przez nich płynność finansową. Znaczna część owoców pracy zabierana jest bowiem w postaci podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Kancelaria DSK zapewnia wsparcie w zakresie wdrażania indywidualnych rozwiązań rozliczeniowych pracowników, mających na celu minimalizację kosztów i optymalizację podatkową formy ich zatrudniania.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Radca prawny

success story wszystkie

Prawo Pracy
Nielojalny pracownik zajmował w przedsiębiorstwie Klienta stanowisko dyrektora jednego z działów, odpowiedzialnego za kontrakty usług zewnętrznych i zaopatrzenie. Pracownik naszego Klienta, mając na celu indywidualne korzyści, stworzył grupę kilku podmiotów z którymi nawiązał stałą współpracę.Plan wzajemnych korzyści zakładał, że firmy otrzymujące zlecenia po nieco zawyżonych stawkach, w zamian odwdzięczały się dyrektorowi regularnie wręczaną...
czytaj

publikacje wszystkie

Zakwaterowanie pracownika a zwolnienie z PIT
  • 17 stycznia 2017
Co do zasady zapewnienie pracownikom nieodpłatnego zakwaterowania na gruncie ustawy o PIT należy traktować jako nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód podlegający PIT.USTAWA O PITW celu stwierdzenia, czy wartość danych świadczeń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasadne jest odwołanie się do treści art. 12 ust. 1 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: „ustawa o PIT”) zgodnie z którym przychodami...
czytaj
Wynajem lokalu mieszkalnego a VAT
  • 17 stycznia 2017
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o VAT”) zwalnia się z podatku VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.Należy mieć przy tym na względzie przepis art. 43 ust. 20 ustawy o VAT zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług...
czytaj