prawo pracy
Nieuczciwy pracownik

Utrata zaufania do pracownika to jedna z przyczyn do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

 

Jeśli pracodawca traci zaufanie do pracownika, musi mieć obiektywny i racjonalny powód, aby na tej podstawie rozwiązać stosunek pracy. Kancelaria DSK świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa na etapie sądowym jak i przedsądowym, mające na celu chronić obie strony stosunku pracy - pracowników przed bezpodstawnym wypowiedzeniem umowy o pracę, a pracodawcom doradza w zakresie minimalizacji ryzyka uznania złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy
Nielojalny pracownik zajmował w przedsiębiorstwie Klienta stanowisko dyrektora jednego z działów, odpowiedzialnego za kontrakty usług zewnętrznych i zaopatrzenie. Pracownik naszego Klienta, mając na celu indywidualne korzyści, stworzył grupę kilku podmiotów z którymi nawiązał stałą współpracę.Plan wzajemnych korzyści zakładał, że firmy otrzymujące zlecenia po nieco zawyżonych stawkach, w zamian odwdzięczały się dyrektorowi regularnie wręczaną...
czytaj

publikacje wszystkie

Ekwiwalent za urlop a zwolnienie lekarskie
  • 5 grudnia 2016
Ekwiwalent za urlop stanowi więc pewien rodzaj rekompensaty pieniężnej dla pracownika za niezrealizowanie w pełni przysługującego mu uprawnienia. W praktyce często zdarza się, że pracownik nie wykorzystuje w pełni przysługującego mu urlopu, z powodu przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W jakiej wysokości wypłacić ekwiwalent pracownikowi w takiej sytuacji? Przepisy przewidują ściśle określone mechanizmy obliczania wymaganych kwot.OBLICZENIE...
czytaj
Prawa pracodawcy wobec pracownika
  • 17 stycznia 2017
Może się zdarzyć, że pracownik bez usprawiedliwienia nie stawia się do pracy. Powody mogą być różne: może kierować nim chęć natychmiastowego rozpoczęcia nowej pracy, w skrajnych przypadkach choroba alkoholowa albo zła wola wyrażona przez chęć dokuczenia pracodawcy, z którym pracownik był w konflikcie. W przypadku porzucenia pracy przez pracownika pracodawca może bronić się przed niesumiennym pracownikiem poprzez rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia...
czytaj
Nowelizacja Kodeksu pracy
  • 30 stycznia 2017
OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACYW pierwszej kolejności należy podkreślić, że zmianie uległa treść art. 97 k.p. w zakresie powstania obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, jest obowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia...
czytaj