prawo pracy
Kontrola PiP

Eliminujemy ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości

 

Skutki kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (PiP) mogą być różnorakie, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości. Zespół prawników Kancelarii DSK posiada doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa w zakresie prawa pracy. Pomagamy naszym Klientom podlegającym kontroli PiP na odpowiednie dopełnienie swoich obowiązków i zabezpieczenie swoich praw. Świadczymy usługi polegające na przygotowywaniu dokumentacji wymaganej przez przepisy Kodeksu pracy, które gwarantują pracodawcy skuteczną i rzetelną ochronę, eliminującą ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy
Klient Kancelarii piastował jedno z ważniejszych stanowisk u swojego Pracodawcy. Jako miejscowy dyrektor sprzedaży osiągał wysokie wyniki, będąc jednym z najlepszych pracowników w tym zakresie. Ponadto  nasz Klient wielokrotnie był nagradzany przez Pracodawcę (otrzymując nagrody finansowe) oraz doceniany przez jego kontrahentów.Pod pozorem rzekomych działań Pracownika na szkodę Pracodawcy, zdecydował się on złożyć naszemu Klientowi oświadczenie o...
czytaj

publikacje wszystkie

Prawa pracodawcy wobec pracownika
  • 17 stycznia 2017
Może się zdarzyć, że pracownik bez usprawiedliwienia nie stawia się do pracy. Powody mogą być różne: może kierować nim chęć natychmiastowego rozpoczęcia nowej pracy, w skrajnych przypadkach choroba alkoholowa albo zła wola wyrażona przez chęć dokuczenia pracodawcy, z którym pracownik był w konflikcie. W przypadku porzucenia pracy przez pracownika pracodawca może bronić się przed niesumiennym pracownikiem poprzez rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia...
czytaj
Nowelizacja Kodeksu pracy
  • 30 stycznia 2017
OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACYW pierwszej kolejności należy podkreślić, że zmianie uległa treść art. 97 k.p. w zakresie powstania obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, jest obowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia...
czytaj
Nowy wzór świadectwa pracy
  • 8 lutego 2017
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WIELU OKRESÓW ZATRUDNIENIAJeśli pracodawca podpisze nową umowę w ciągu 7 dni z pracownikiem, z którym wygasła umowa, nie musi wystawiać osobnego świadectwa pracy dla każdego okresu zatrudnienia z osobna, ale może wystawić jedno „zbiorcze” świadectwo pracy na wszystkie te okresy łącznie. Jeśli pracownikowi zależy jednak na uzyskaniu takiego „cząstkowego” świadectwa pracy, może o to wystąpić, a pracodawca wówczas zobowiązany...
czytaj