prawo pracy
Kontrakty managerskie

Proponujemy rozwiązania w zakresie umów managerskich

 

Kontrakty managerskie, będące umowami o charakterze cywilnoprawnym, nie podlegają przepisom Kodeksu pracy, ale stanowią jednak quasi formę zatrudnienia, przeznaczoną stricte dla pracowników wysokiego szczebla – najczęściej z kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Kancelaria DSK świadczy usługi z zakresu doradztwa, tworzenia i negocjowania treści kontraktów managerskich.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy
Nielojalny pracownik zajmował w przedsiębiorstwie Klienta stanowisko dyrektora jednego z działów, odpowiedzialnego za kontrakty usług zewnętrznych i zaopatrzenie. Pracownik naszego Klienta, mając na celu indywidualne korzyści, stworzył grupę kilku podmiotów z którymi nawiązał stałą współpracę.Plan wzajemnych korzyści zakładał, że firmy otrzymujące zlecenia po nieco zawyżonych stawkach, w zamian odwdzięczały się dyrektorowi regularnie wręczaną...
czytaj

publikacje wszystkie