Success stories

Prawo pracy

Prawo Pracy

  • 14 kwietnia 2017

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi, który procesował się z nielojalnym pracownikiem, który nie przyznał się do zarzuconych czynów, a po zwolnieniu dyscyplinarnym domagał się wysokiego odszkodowania oraz przywrócenia do pracy.

 

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy

  • 1 sierpnia 2018

Do Kancelarii DSK zgłosił się pracownik, któremu po 8 latach zasłużonej pracy wręczono oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia podając za przyczynę ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W imieniu Klienta Kancelaria złożyła odwołanie do Sądu Pracy, który uznał rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia za niezgodne z prawem i przyznał Klientowi wysokie odszkodowanie z tego tytułu.