Branże
Partnerstwo Publiczno – Prywatne

zakresy

Partnerstwo Publiczno – Prywatne to współpraca sektora publicznego z podmiotami prywatnymi, która zakłada wspólną realizację przedsięwzięć, polegającą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy partnerami.

 

Przedsięwzięciem może być budowa lub remont obiektów budowlanych (drogi i autostrady, parkingi, lotniska, porty, szkoły, szpitale), szeroko pojęte świadczenie usług, wykonanie dzieła lub inne świadczenia – połączone z zarządzeniem składnikiem majątkowym, wykorzystywanym do wykonania zadania. Celem współpracy partnerów jest osiągnięcie obustronnych korzyści na wielu płaszczyznach, co bez wsparcia doświadczonych prawników często okazuje się trudne, z uwagi na stopień skomplikowania projektów realizowanych w ramach PPP.

 

Kancelaria DSK oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i partnerów prywatnych. Oddając do dyspozycji Klientów wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów, poparte realizacją licznych projektów infrastrukturalnych, możemy zaoferować obsługę prawną, która zapewni właściwe zabezpieczenie planowanego przedsięwzięcia w obszarze prawnym.

success story

Inwestycje budowlane

Skuteczne działania zespołu inwestycyjnego DSK uchroniły naszych Klientów - spółkę świadczącą usługę nadzoru inwestorskiego, a także osobę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu, przed zapłatą dochodzonej na drodze sądowej kwoty prawie 7 milionów zł.

eksperci związani z branżą

Katarzyna Siwiec

  • Radca prawny

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Artykuły

JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej

  • 20 marca 2018
Zbliża się moment wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, która zakłada częściową elektronizację postępowań z dniem 18 kwietnia 2018 roku (całkowita elektronizacja nastąpi 18 października 2018 roku). Od tego dnia Wykonawcy obowiązani będą do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej.Istotą wspomnianej nowelizacji, jest zastąpienie pisemnej formy komunikacji pomiędzy...

Jak unikać nieprawidłowości sporządzając harmonogram robót

  • 13 marca 2018
Harmonogram robót stanowi jeden z najistotniejszych dokumentów podlegających weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu, w ramach procedur kontraktowych FIDIC. W praktyce często zdarza się, że przy jego sporządzaniu Wykonawcy nie ustrzegają się błędów rodzących niekiedy poważne konsekwencje. Poniżej wskazujemy najczęstsze błędy w konstruowaniu harmonogramów i wskazówki jak ich unikać. HARMONOGRAM ROBÓT – PLAN DLA WYKONAWCY   Harmonogram (inaczej Program)...

Rozstrzygnięcie KIO w sprawie umów zawieranych przez GDDKiA

  • 22 lutego 2018
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) musi usunąć z kontraktów postanowienia wyłączające możliwość ubiegania się przez wykonawców o sądową zmianę umów. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku ogłoszonym 15 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 173/18, opowiedziała się przeciwko obciążaniu wykonawców kontraktów drogowych ryzykiem finansowym wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy....

Budynek nie może być budowlą – wyrok TK

  • 22 stycznia 2018
Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący podatku od nieruchomości – „budynek nie może być budowlą” ZMIANA INTERPRETACJI USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCHTrybunał Konstytucyjny w dniu 13 grudnia 2017 roku (sygn. 48/15) wydał wyrok kwestionujący przyjętą w praktyce interpretację przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotychczas organy podatkowe i sądy administracyjne dokonywały kwalifikacji...