Branże
Optymalizacja celna

zakresy

Obecnie każdy przedsiębiorca, biorący udział w handlu zagranicznym z krajami spoza UE, oceniany jest przez organy celne pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z naruszeniem międzynarodowego łańcucha dostaw.

Korzystając z doświadczenia naszych ekspertów – m.in. wieloletnich byłych pracowników Służby Celnej, wiemy jak skutecznie pomóc importerom i ograniczyć ich koszty, m.in. oferując usługę polegającą na uzyskaniu pozwolenia AEO.

success story

Optymalizacja celna

Nasz Klient corocznie importował towary pochodzące z kraju spoza UE o wielomilionowej wartości. Jako importer napotykał szereg barier i przeszkód natury administracyjnej i prawnej, które utrudniały mu sprawne prowadzenie swojej działalności.

eksperci związani z branżą

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Artykuły

AEO – tylko hasło czy potrzeba i korzyść?

  • 4 kwietnia 2018
Coraz więcej firm ma możliwość posługiwania się logo upoważnionego przedsiębiorcy (Authorized Economic Operator). Co im ono daje i czy warto starać się o jego uzyskanie? Trudno znaleźć prostą odpowiedź na pytanie, czym jest AEO. Samo stwierdzenie, że to pozwolenie udzielane przez organ administracji celnej kraju należącego do Unii Europejskiej, niczego nie wyjaśnia, rodzi wręcz kolejne pytania. Sytuacja jeszcze się komplikuje, gdy dodamy, że są dwa...

Nowy limit transakcji gotówkowych

  • 14 marca 2017
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany w rozliczeniach pieniężnych między przedsiębiorcami. Co w praktyce oznacza nowelizacja? Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek obrotu bezgotówkowego? Jakie konsekwencje poniesie jeżeli nie zastosuje się do nowych regulacji? Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 1 dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za...

Audyt prawny przewoźnika

  • 2 lutego 2017
Prowadzenie działalności gospodarczej w branży przewozowej wiąże się z licznymi ryzykami. Jednym z istotnych obszarów ryzyka jest obszar prawny. Identyfikacja ryzyk należących do tego obszaru pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów prawnych takich jak kosztowne procesy sądowe czy też utrata możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na brak niezbędnego zezwolenia. Środkiem służącym minimalizacji ryzyka prawnego jest audyt prawny....

Jak skonstruować umowę konsorcjum?

  • 10 stycznia 2017
W trakcie wykonywania robót może okazać się, że nie porozumiewamy się z naszym konsorcjantem tak dobrze, jak wydawało się na początku. Jak się zachować, jeśli przysługuje nam należne wynagrodzenie od zamawiającego, którego ten nie chce wypłacić, a lider konsorcjum nie chce dochodzić naszego roszczenia, bo otrzymał on należności? KONSTRUKCJA UMOWY KONSORCJUMJak należy skonstruować umowę konsorcjum żeby móc samodzielnie dochodzić roszczeń od...