Branże
Ochrona danych osobowych

zakresy

Kancelaria DSK świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych dbając, aby Klienci gromadzili dane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych są nieodłącznym elementami funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Niemalże każdego dnia, w ramach prowadzonej działalności, w zależności od rodzaju i skali podejmowanych działań i zawieranych umów, „kolekcjonujemy” dziesiątki, setki, a nawet tysiące danych osobowych – niejednokrotnie wrażliwych.

 

 

success story

Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria DSK skutecznie pomogła klientowi, którego dobra osobiste zostały naruszone przez dziennikarzy lokalnej prasy. Oto jego historia.

eksperci związani z branżą

Artykuły

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.

  • 3 października 2017
Jedną z podstawowych zasad procedury udzielania zamówień publicznych jest jej jawność. Wyjątkiem od tej zasady jest tajemnica przedsiębiorstwa, na którą w praktyce bardzo często powołują się wykonawcy. Jednak w świetle ostatnich orzeczeń KIO, zastrzeżenia takie mogą okazać się bezskuteczne. Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej...

Naruszenie umownego zakazu konkurencji

  • 14 marca 2017
Umowa o zakazie konkurencji stanowi użyteczny instrument ochrony pracodawcy przed prowadzącymi konkurencyjną działalność pracownikami, pozwalając na dochodzenie od nich odszkodowania. Aby umowa ta mogła spełnić swoją rolę konieczne jest prawidłowe skonstruowanie jej postanowień oraz świadomość zakresu ochrony, którą zapewnia. Obowiązek powstrzymania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej wynika z zasady lojalności pracownika w stosunku do...

Dane osobowe w działalności marketingowej

  • 17 stycznia 2017
Równolegle z rozwojem i upowszechnieniem dostępu do Internetu, pojawiły się na niespotykaną wcześniej skalę rozwiązania umożliwiające zbieranie i analizowanie danych osobowych. W konsekwencji przedsiębiorca wysyłając ofertę powinien rozważyć czy takie działanie nie będzie objęte ustawą o ochronie danych osobowych. OFERTA MARKETINGOWA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPrzedsiębiorca dbając o swój rozwój podejmuje szeroko rozumiane działania marketingowe....

Prawa pracodawcy wobec pracownika

  • 17 stycznia 2017
W przypadku porzucenia pracy przez pracownika pracodawca może bronić się przed niesumiennym pracownikiem poprzez rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Należy jednak pamiętać o przepisach, które regulują ten obszar prawa i warunkują możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Może się zdarzyć, że pracownik bez usprawiedliwienia nie stawia się do pracy. Powody mogą być różne: może kierować nim chęć natychmiastowego rozpoczęcia...