Branże
Kontrole podatkowe

zakresy

Eksperci Kancelarii DSK oddelegowani do prowadzenia postępowań podatkowych i sądowych to wykwalifikowana kadra, łącząca bogate doświadczenie i wiedzę w obszarze postępowań podatkowych i sądowych z wiedzą w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej oraz rachunkowości.

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie kontroli. Nasze działania rozpoczynają się od momentu otrzymania informacji o kontroli i obejmują:

 • opracowanie indywidualnej strategii działań, której pierwszym etapem jest przygotowanie stosownej dokumentacji, a w dalszej kolejności wskazanie adekwatnej linii argumentacyjnej,
 • kompleksowe monitorowanie przebiegu kontroli, udzielając wskazówek w zakresie sposobu przekazywania informacji oraz danych liczbowych,
 • kompleksowe wsparcie celem wdrożenia ustaleń pokontrolnych.

Reprezentujemy również naszych Klientów w trakcie postępowań sądowoadministracyjnych przed WSA i NSA.

Klienci Kancelarii DSK otrzymują kompleksowe wsparcie poprzez przygotowanie rozwiązań dopasowanych do specyfiki prowadzonej przez nich działalności, ze wskazaniem na wpływ zaproponowanych rozwiązań na dalszą działalność i wizerunek biznesowy naszych Klientów na rynku.

success story

Optymalizacja podatkowa

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi, któremu organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków o wysokości 1,5 mln złotych.

eksperci związani z branżą

Joanna Łapińska

 • Prawnik
 • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

 • Doradca podatkowy
 • Dyrektor Działu Podatkowego
 • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

 • Doradca podatkowy
 • Prawnik

Artykuły

Brak należytej staranności musi wykazać skarbówka

 • 2 marca 2018
Orzecznictwo. To organ podatkowy, a nie kontrahent nieuczciwego podatnika, jest zobowiązany, na podstawie obiektywnych dowodów, wykazać, że wiedział on lub powinien wiedzieć o tym, że bierze udział w transakcji mającej na celu wyłudzenie VAT. NALEŻYTA STARANNOŚĆWojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 30 stycznia 2018 roku (sygn. III SA/Wa 2830/17) orzekł, że to organ podatkowy musi udowodnić przedsiębiorcy brak należytej staranności, jeśli zakwestionował...

Bilety na mecz a koszty uzyskania przychodu

 • 26 maja 2017
Przekazywanie swoim pracownikom jak również kontrahentom handlowym biletów na wydarzenia sportowe, jest częstą praktyką w środowisku przedsiębiorców. Celem takiego zachowania może być chęć motywacji pracowników czy też stworzenie korzystnych warunków do podjęcia rozmów na temat współpracy handlowej. Wydatkom poniesionym przez podatników na zakup takich wejściówek często towarzyszy wątpliwość co do właściwej kwalifikacji tego rodzaju wydatków oraz...

Odpowiedzialność solidarna inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy po nowemu

 • 4 maja 2017
Trwające prace legislacyjne dotyczące ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności tzw. pakietu wierzycielskiego przewidują m.in. zmianę art. 6471 Kodeksu cywilnego (dalej „Kc”). Planowana nowelizacja budzi – co nie jest zaskoczeniem z racji regulowanej materii – zainteresowanie branży budowlanej. Art. 6471 Kc ustanawia zasady odpowiedzialności solidarnej zawierającego umowę z podwykonawcą inwestora i wykonawcy za zapłatę...

Skarga Pauliańska sposobem na dłużników

 • 6 kwietnia 2017
Skarga pauliańska to szczególny rodzaj ochrony przed nielojalnym zachowaniem dłużnika, który – działając ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela – wyzbywa się majątku na rzecz osoby trzeciej po to, by uniknąć skutecznego odzyskania należności przez wierzyciela. ACTIO PAULIANAInstytucja ta znana była już w czasach starożytnego Rzymu. Podobnie jak w dzisiejszym prawodawstwie, służyła zabezpieczeniu interesów wierzyciela przed czynnościami prawnymi...