Branże
Inwestycje budowlane

zakresy

Potrzebujesz prawnego wsparcia w procesie realizacji inwestycji ?  

 

Kancelaria DSK oferuje kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji budowlanych na rzecz każdego uczestnika tego procesu (projektanta, zamawiającego, inżyniera-konsultanta).

 

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie inwestycji, m.in. w toku procedur przetargowych, w trakcie realizacji oraz przy rozliczaniu Inwestycji. Dbamy również o interesy naszych Klientów w toku sporów sądowych (z podwykonawcami lub zamawiającymi) oraz przy uzyskiwaniu niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych.

 

Kancelaria DSK świadczy usługi w ramach zamówień publicznych (infrastruktura drogowa, kolejowa) oraz inwestycji komercyjnych (m.in. deweloperskich). Obsługa Kontraktów opartych na FIDIC obejmuje również analizy techniczne, wyceny, dzięki stale współpracującym z Kancelarią ekspertom z branży inżynieryjnej.

success story

Inwestycje budowlane

Skuteczne działania zespołu inwestycyjnego DSK uchroniły naszych Klientów - spółkę świadczącą usługę nadzoru inwestorskiego, a także osobę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu, przed zapłatą dochodzonej na drodze sądowej kwoty prawie 7 milionów zł.

eksperci związani z branżą

Kamil Nowak

  • Inżynier
  • Specjalista ds. kontraktów budowlanych

Karol Przyborski

  • Specjalista ds. roszczeń

Katarzyna Siwiec

  • Radca prawny

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Artykuły

Projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej – co warto o nim wiedzieć?

  • 2 sierpnia 2018
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od kilku miesięcy pracował nad projektem nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej. Głównym celem nowelizacji miałoby być zapewnienie jeszcze lepszej ochrony interesów nabywców mieszkań. Jedna z ważniejszych zmian przewiduje likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń.  W czerwcu bieżącego roku, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o...

Zastaw na udziałach jako zabezpieczenie w umowie o roboty budowlane

  • 25 lipca 2018
Strony umowy o roboty budowlane powinny być zainteresowane zabezpieczeniem ich wierzytelności wynikających z takiej umowy, w szczególności wierzytelności pieniężnych. Niejednokrotnie w procesie budowlanym, czy to w charakterze inwestora, czy wykonawcy występują spółki prawa handlowego, zarówno kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna), czy też osobowe (m.in. spółka jawna i spółka komandytowa) a ich wspólnicy są zainteresowani ekonomicznie zawarciem...

Jak przenieść pozwolenie na budowę na nowego inwestora po kupnie działki z rozpoczętą inwestycją?

  • 23 lipca 2018
Inwestorzy – tak prywatni jak i podmioty gospodarcze – rozpoczynając realizację inwestycji najczęściej spodziewają się, że doprowadzą ją do końca. Niekiedy, z różnych przyczyn, mogą być zmuszeni okolicznościami do odstąpienia od kontynuowania budowy. Jednak chcąc odzyskać zainwestowane środki mogą sprzedać nieruchomość. Aby kontynuować rozpoczętą przez poprzedniego inwestora budowę należy formalnie przenieść pozwolenie na budowę na nowego...

Nowy instrument wsparcia inwestycji – faktyczna pomoc dla inwestorów?

  • 20 lipca 2018
Z końcem czerwca br. weszły w życie przepisy ustawy o wspieraniu inwestycji. Jej celem jest zastąpienie uregulowań ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Czy powyższe zmiany oznaczają kolejny krok w procesie wdrażania innowacyjnego instrumentu wsparcia inwestycji? Dnia 30 czerwca 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy o wspieraniu inwestycji1, której celem jest zastąpienie rozwiązań uregulowanych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych2 (SSE)....