Branże
E-commerce

zakresy

E-commerce obejmuje zdalne transakcje, z zastosowaniem urządzeń elektronicznych, dokonywane przez Internet. Łatwy dostęp do informacji, szeroka gama i dostępność produktów, oszczędność czasu i pieniędzy – to wszystko sprawiło, że usługi internetowe zyskały w ostatnich latach ogromną popularność.

 

Charakter branży e-commerce (zwłaszcza obsługa konsumentów, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo transakcji finansowych, logistyka, prawa autorskie) oraz stopień skomplikowania przepisów ją regulujących, sprawiły, iż przedsiębiorcy działający na tym rynku na co dzień borykają się z szeregiem trudności. To wszystko powoduje, że niezbędne staje się fachowe doradztwo prawne.

 

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów działających na rynku aktywnie od lat, jak i do tych, które dopiero wkraczają w świat e-commerce.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy m.in. tworzenie ścieżek i weryfikację właściwych procedur działania, sporządzanie oraz ocenę regulaminów działalności internetowej, doradztwo prawne w zakresie spraw konsumenckich, ochrony danych osobowych, prowadzenia e-marketingu oraz stałą i kompleksową analizę najnowszych przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów polskich i europejskich.

success story

Branża e-commerce

Przed kilkoma miesiącami do kancelarii zwrócił się o pomoc nowy klient. Było wobec niego prowadzone postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie naruszania przez niego zbiorowych interesów konsumentów. Klientowi groziła mu bardzo wysoka kara pieniężna w wysokości nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

eksperci związani z branżą

Artykuły

Crowdfunding – pozyskiwanie finansowania

  • 2 lutego 2017
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest dobrym sposobem na pozyskanie funduszy na określoną działalność. Wsparcie finansowe może przekazać każdy, kto ma na to ochotę i środki. Jest to sposób pozyskiwania kapitału, niezbędnego do realizacji określonego przedsięwzięcia. Pozyskiwanie kapitału organizowane jest na szeroką skalę, najczęściej za pośrednictwem popularnych portali społecznościowych, czy stron internetowych. EFEKTY CROWDFUNDINGUW...

Outsourcing usług windykacyjnych

  • 2 lutego 2017
Jedną  z częstych przyczyn utraty płynności finansowej przedsiębiorstw są zatory płatnicze, które powstają wskutek nieregulowania w terminie należności. W polskiej codzienności gospodarczej problem przeterminowanych należności dotyka przedsiębiorców od wielu lat. Obecnie zjawisko to się nasila. Szansą na skuteczne egzekwowanie długów jest outsourcing usług windykacyjnych. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby...

Dane osobowe w działalności marketingowej

  • 17 stycznia 2017
Równolegle z rozwojem i upowszechnieniem dostępu do Internetu, pojawiły się na niespotykaną wcześniej skalę rozwiązania umożliwiające zbieranie i analizowanie danych osobowych. W konsekwencji przedsiębiorca wysyłając ofertę powinien rozważyć czy takie działanie nie będzie objęte ustawą o ochronie danych osobowych. OFERTA MARKETINGOWA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPrzedsiębiorca dbając o swój rozwój podejmuje szeroko rozumiane działania marketingowe....